cena haccp w sklepie spożywczym
szkolenia iso 22000 haccap szkoleniowe przedszkolu przedszkole szkole szkoła żywieniu zbiorowym żywienie zbiorowe
Strona poświęcona wdrożeniom ISO 22000
Oferta firmy
Zapytanie HACCP ISO 22000 GHP GMP
Księga HACCP instrukcje GHP GMP materiały szkoleniowe audyt HACCP
HACCP w handlu sklepie spożywczym, delikatey hurtownie oraz marketów
Szkolenia pracowników z haccp i iso 22000, audyt dokumentacji
Kontakt do firmy
HACCP dla handlu gastronomii zakładów żywienia zbiorowego barów restauracji
Procedury ghp gmp dla handlu gastronomii zakładów żywienia zbiorowego restauracji
Instrukcje dla handlu sożywczego, przedszkoli i stołówek
Audyt systemów, norm, przed certyfikacją. Przygotowanie rapaortu i działań poaudytowych | korygujących
Księga jakości ISO 22000 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu, szkolenia
Księga jakości ISO 9001 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu
paszowe systemy ovocom gmp plus b2 b4.1 iso w paszach materiały rozporządzenia
europgap international food standard British Retail Consortium
Księga jakości ISO 18001 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu bhp w firmie
niskie ceny haccp najtaniej haccp ghp gmp iso 9001 dokumentacja profesjonalizm
ustawa instrukcje higiena rozporządzenia dot. HACCP
rozporządzenia (we) procedury ghp rozp. dot. GMP, system rasff, gmo, żywność ekologiczna, rolnictwo
PN-EN ISO 9001:2009 - wymagania, zmiany interpretacje iso9001 iso 9001 9000
linki ddd ghp gmp iso 9001 22000
transport żywności pasz GMP PLUS gmp+ zboża rzepak
system haccp w zakładach żywienia restauracjach sushi catering
 
branża spożywcza maszyny dyrektywa maszynowa pakowaczki linie produkcyjne technologia żywności
 
 
 
 
 
Blog - ISO 22000
www.food.org.pl
www.haccp.org.pl
www.epb.pl
www.food.org.pl
www.haccap.pl
Catering
Tabela Kaloryczności Produktów (kcal)
Hazard Analysis and Critical Control Point
Prawo - HACCP / GHP
   
   
pasożyty w żywności ddd szkodniki ochrona monitoring mysz karaluch
pestycydy dioksyny metale ciężkie wwa pah mykotoksyny
higiena mikrobiologia 2073/2005 higiena wyrobów salmonella e. coli listeria
audyty atp metoda luminometr kontrole wewnętrzne walidacja weryfikacja monitoring haccp
 

Przepisy prawne
ustawy, rozporządzenia, dyrektywy unijne

Strona zawiera najważniejsze akty prawne posegregowane na kila działów. W celu informowania Państwa o zachodzących zmianach prosimy o podanie adresu e-mail. Po zalogowaniu można korzystać z bazy aktów prawnych.

hazard CCP Dz.U. 1924 nr 55 poz. 556

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmiany taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku w Państwowych zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.

hazard CCP Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1071

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1923 r. w sprawie podwyższenia podatku spożywczego od cukru na obszarze Rzeczypospolitej.

hazard CCP Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1029

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 24 listopada 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmiany taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku w Państwowych Zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.

hazard CCP Dz.U. 1923 nr 96 poz. 763

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1923 r. o podwyższeniu podatku spożywczego od soli jadalnej na obszarze województwa poznańskiego, pomorskiego i części województwa śląskiego.

hazard CCP Dz.U. 1923 nr 94 poz. 751

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 29 sierpnia 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmiany taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku w Państwowych Zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.

hazard CCP Dz.U. 1923 nr 46 poz. 316

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 6 kwietnia 1923 r. w przedmiocie zniesienia rozporządzenia b. austrjackiego Ministerstwa Handlu w porozumieniu z interesowanemi Ministerstwami i Urzędem dla wyżywienia ludności z dnia 8 lutego 1917 r. w sprawie zakazu pracy nocnej przy sporządzaniu chleba i innych towarów piekarskich.

hazard CCP Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1062

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 14 grudnia 1922 r. w sprawie zmiany taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku w Państwowych Zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.

hazard CCP Dz.U. 1922 nr 69 poz. 622

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 8 sierpnia 1922 r. o zmianie taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku w państwowych zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.

hazard CCP Dz.U. 1922 nr 64 poz. 580

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 31 lipca 1922 r. o zmianach i uzupełnieniach rozporządzenia z dnia 30 maja 1922 r. o czasowych ulgach taryfowych przy przewozie kolejami artykułów żywnościowych i opału domowego.

hazard CCP Dz.U. 1922 nr 40 poz. 336

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1922 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych do wydawania rozporządzeń w sprawie obrotu środkami żywnościowemi w powiatach granicznych.

hazard CCP Dz.U. 1922 nr 34 poz. 289

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 27 marca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego mocy obowiązującej przepisów o badaniu żywności i przedmiotów użytku publicznego.

hazard CCP Dz.U. 1922 nr 12 poz. 111

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1922 r. w przedmiocie formowania drożdży prasowanych krajowych i zagranicznych.

hazard CCP Dz.U. 1922 nr 11 poz. 102

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 stycznia 1922 r. celem wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1921 r. w przedmiocie opodatkowania drożdży prasowanych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

hazard CCP Dz.U. 1922 nr 4 poz. 23

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 22 grudnia 1921 r. o zmianie taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku w Państwowych Zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.

hazard CCP Dz.U. 1922 nr 2 poz. 9

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1921 r. w przedmiocie opodatkowania drożdży prasowanych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

hazard CCP Dz.U. 1921 nr 100 poz. 717

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1921 r. w sprawie podwyższenia podatku spożywczego od oleju skalnego na obszarze Rzeczypospolitej.

hazard CCP Dz.U. 1921 nr 71 poz. 483

Rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 29 lipca 1921 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 17 września 1920 r. w przedmiocie przerobu ziemiopłodów na piwo w browarach b. Królestwa Polskiego i Małopolski w roku gospodarczym 1920/21.

hazard CCP Dz.U. 1921 nr 70 poz. 468

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 6 czerwca 1921 r. w przedmiocie zmiany taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku publicznego w państwowych zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.

hazard CCP Dz.U. 1921 nr 63 poz. 389

Ustawa z dnia 7 lipca 1921 r. o zniesieniu ograniczeń w zakresie obrotu ziemiopłodami oraz o postawieniu Ministerstwa Aprowizacji w stan likwidacji.

hazard CCP Dz.U. 1921 nr 60 poz. 379

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1921 r. w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej niektórych przepisów ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. o aprowizacji na rok gospodarczy 1920-1921 na województwa nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego, oraz w przedmiocie zniesienia ograniczeń w obrocie towarowym z powiatami wschodniemi Rzeczypospolitej Polskiej.

hazard CCP Dz.U. 1921 nr 47 poz. 296

Rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 31 maja 1921 r. o uchyleniu rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1921 r. w sprawie oszczędności spożycia.

hazard CCP Dz.U. 1921 nr 39 poz. 238

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 marca 1921 r. w przedmiocie obrotu drożdżami między poszczególnemi obszarami Rzeczypospolitej.

hazard CCP Dz.U. 1920 nr 115 poz. 764

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1920 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Aprowizacji prawa do wydawania rozporządzeń w zakresie regulacji i ograniczenia przewozu ziemiopłodów i ich przetworów w obrocie pozakontyngentowym.

hazard CCP Dz.U. 1920 nr 114 poz. 754

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1920 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Aprowizacji prawa do wydawania zarządzeń w zakresie regulacji i ograniczenia sprzedaży oraz spożycia nabiału i mięsa.

hazard CCP Dz.U. 1920 nr 98 poz. 657

Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w sprawie przerobu ziemiopłodów na piwo w browarach b. Kongresówki i Małopolski w roku gospodarczym 1920/21.

hazard CCP Dz.U. 1920 nr 96 poz. 635

Rozporządzenie Ministra Aprowizacji uzupełniające rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1920 r. w przedmiocie obrotu ziemiopłodami i przetworami, pozostałemi u producentów po dokonaniu świadczeń na rzecz Państwa.

hazard CCP Dz.U. 1920 nr 94 poz. 620

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1920 r. w przedmiocie przesunięcia terminów dostaw kontyngentu, wyznaczonego art. 1 ustawy z dnia 9 lipca 1920 roku o aprowizacji na rok gospodarczy 1920/21.

hazard CCP Dz.U. 1920 nr 92 poz. 606

Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 22 września 1920 r. w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 9 lipca 1920 r. o aprowizacji na rok gospodarczy 1920/21.

hazard CCP Dz.U. 1920 nr 91 poz. 600

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w sprawie rozciągnięcia rozporządzenia w przedmiocie taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku publicznego w Państwowych Zakładach badania żywności i przedmiotów użytku z dnia 28 lipca 1919 roku i zmiany taksy z dnia 1 lipca 1920 r. na obszar byłego zaboru austrjackiego.

hazard CCP Dz.U. 1920 nr 89 poz. 589

Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w sprawie podawania potraw mięsnych w restauracjach w Warszawie w porze od 7 do 10 wieczór.

hazard CCP Dz.U. 1920 nr 88 poz. 582

Rozporządzenie Ministra Aprowizacji wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, w przedmiocie cen na ziemiopłody odstawione na poczet kontyngentu w okresie od dnia 15 września 1920 r. do dnia 1 stycznia 1921 r.

hazard CCP Dz.U. 1920 nr 85 poz. 568

Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany art. 18 Przepisów wykonawczych z dnia 24 lipca 1920 r. do ustawy z dnia 9 lipca 1920 r.

hazard CCP Dz.U. 1920 nr 81 poz. 548

Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie obrotu ziemiopłodami i przetworami, pozostałemi u producentów po dokonaniu świadczeń na rzecz Państwa.

hazard CCP Dz.U. 1920 nr 79 poz. 536

Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w sprawie zmiany cen obiadów, ustanowionych w Rozporządzeniu z dnia 24 marca 1920 r., obowiązujących w m. st. Warszawie, oraz - częściowego uchylenia Rozporządzenia Ministra Aprowizacji z dnia 31 grudnia 1919 r.

hazard CCP Dz.U. 1920 nr 70 poz. 474

Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 9 lipca 1920 roku o aprowizacji na rok gospodarczy 1920/21.

hazard CCP Dz.U. 1920 nr 63 poz. 420

Statut "Państwowego Urzędu Zbożowego".

hazard CCP Dz.U. 1920 nr 62 poz. 409

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie zmiany taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku publicznego w państwowych zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.

hazard CCP Dz.U. 1920 nr 56 poz. 348

Ustawa z dnia 9 lipca 1920 r. o aprowizacji na rok gospodarczy 1920/21.

hazard CCP Dz.U. 1920 nr 19 poz. 101

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zatwierdzania stowarzyszeń spożywczych.

hazard CCP Dz.U. 1920 nr 12 poz. 67

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie przepisów kolejowych ajencji celnych.

hazard CCP Dz.U. 1919 nr 95 poz. 511

Przepis wykonawczy do rozporządzenia o taryfie celnej z dnia 4 listopada 1919 r.

hazard CCP Dz.U. 1919 nr 95 poz. 510

Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 4 listopada 1919 r. o taryfie celnej.

hazard CCP Dz.U. 1919 nr 71 poz. 422

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku publicznego w Państwowych Zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.

hazard CCP Dz.U. 1919 nr 71 poz. 421

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie badania żywności i przedmiotów użytku publicznego.

hazard CCP Dz.U. 1919 nr 71 poz. 420

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie organizacji Państwowych Zakładów badania żywności i przedmiotów użytku.

hazard CCP Dz.Pr.P.P. 1919 nr 63 poz. 379

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o rozszerzeniu mocy postanowienia z dnia 15 marca r.b. w przedmiocie bezpłatnego przewozu żywności i t. d. do Lwowa na wszystkie stacje kolei państwowych okręgów Lwowskiego i Stanisławowskiego.

hazard CCP Dz.Pr.P.P. 1919 nr 8 poz. 114

Dekret w sprawie utworzenia tymczasowych powiatowych Rad aprowizacyjnych.

hazard CCP Dz.Pr.P.P. 1919 nr 7 poz. 109

Dekret w sprawie utworzenia Urzędu walki z lichwą i spekulacją przy Ministerstwie Aprowizacji.

hazard CCP Dz.Pr.P.P. 1919 nr 7 poz. 108

Dekret w sprawie utworzenia Państwowej Rady Aprowizacyjnej.

 
 

Ważne informacje

Podane symulacje cenowe nie są ofertą w rozumieniu prawa handlowego. Każdy podmiot rozpatrywany jest indywidualnie. W celu uzyskania dokładnego kosztorysu usługi prosimy o wypełnienie formularza ankiety.
Wszystki ceny są cenami netto.

 

 

 
Klienci HACCP ISO 22000 GHP GMP - referencje
Haccp w sklepie spożywczym, delikatesach, kioskach, barach. Księga jakości, instrukcje ghp, procedury gmp, zapisy karty kontroli
Materiały szkoleniowe z zakresu zasad HACCP, GHP, GMP
HACCP dla hurtowni nabiałowej, spożywczej, owocowo-warzywnej ogólnospożywczej przemysłowej pphu
Promocja systemów jakości w handlu
Obowiązki wdrażania systemu jakości i dobrych praktyk, zakłady gastronomiczne, sklepy, handel
Szkolenia dla pracowników w zakładzie. Programy szkoleń, najniższe ceny, EFS, dofinansowanie
Sklep internetowy z wzorcową dokumentacją ghp gmp haccp iso 9001
bezpieczeństwo żywności przepisy prawa rozporządzenie 852/2004 853/2004 uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
odpady zwierzęce roślinne zwierzęta rolnictwo gap europga owoce i warzywa normy ue dyrektywa maszynowa termometry maszyny i urządzenia

 
tomtom wrocław hccp
 

haccp hacap haccap haccp systemy jakości 22000 iso 9001 14001 żywność higiena pasze żywieniowe normy kcal delikatesy hurtownie intrukcje sanitarne epidemiologiczne procedury księga haccp sklep spożywczy pierogi gastronomia technologia gastronomicznej restauracja haccp bar szybkiej obsłgi księga HACCP dokumentacja dokumenty wzór ghp gmp plus gcp gap euroapgap rolnictwo instrukcje szkole przedszkolu zakład żywienia zbiorowego


:: mapa strony :: polityka prywatności ::
   
   

 

magazyny spożywcze, paszowe, wyposażenie gastronomii i handlu art. spożywczymi. Ksiega jakości Instrukcje procedury, delikatesów oraz HACCP zgodnie z wymaganiami Sanepid i Inspekcji Wet.. Szkolenia ISO 22000 Audity wewnętrzne i zewnętrzne z HACCP i haccp haccap hacap iso 22000 . iso 9001 wewnętrzne, dostawców i dokumentacji.dieta tabele produktów kcaldieta tabele produktów kcal; dieta tabele produktów kcal

ISO 22000 HACCP

Dane KRS: INSTYTUT RONALDA REAGANA