cena haccp w sklepie spożywczym
szkolenia iso 22000 haccap szkoleniowe przedszkolu przedszkole szkole szkoła żywieniu zbiorowym żywienie zbiorowe
Strona poświęcona wdrożeniom ISO 22000
Oferta firmy
Zapytanie HACCP ISO 22000 GHP GMP
Księga HACCP instrukcje GHP GMP materiały szkoleniowe audyt HACCP
HACCP w handlu sklepie spożywczym, delikatey hurtownie oraz marketów
Szkolenia pracowników z haccp i iso 22000, audyt dokumentacji
Kontakt do firmy
HACCP dla handlu gastronomii zakładów żywienia zbiorowego barów restauracji
Procedury ghp gmp dla handlu gastronomii zakładów żywienia zbiorowego restauracji
Instrukcje dla handlu sożywczego, przedszkoli i stołówek
Audyt systemów, norm, przed certyfikacją. Przygotowanie rapaortu i działań poaudytowych | korygujących
Księga jakości ISO 22000 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu, szkolenia
Księga jakości ISO 9001 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu
paszowe systemy ovocom gmp plus b2 b4.1 iso w paszach materiały rozporządzenia
europgap international food standard British Retail Consortium
Księga jakości ISO 18001 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu bhp w firmie
niskie ceny haccp najtaniej haccp ghp gmp iso 9001 dokumentacja profesjonalizm
ustawa instrukcje higiena rozporządzenia dot. HACCP
rozporządzenia (we) procedury ghp rozp. dot. GMP, system rasff, gmo, żywność ekologiczna, rolnictwo
PN-EN ISO 9001:2009 - wymagania, zmiany interpretacje iso9001 iso 9001 9000
linki ddd ghp gmp iso 9001 22000
transport żywności pasz GMP PLUS gmp+ zboża rzepak
system haccp w zakładach żywienia restauracjach sushi catering
 
branża spożywcza maszyny dyrektywa maszynowa pakowaczki linie produkcyjne technologia żywności
 
 
 
 
 
Blog - ISO 22000
www.food.org.pl
www.haccp.org.pl
www.epb.pl
www.food.org.pl
www.haccap.pl
Catering
Tabela Kaloryczności Produktów (kcal)
Hazard Analysis and Critical Control Point
Prawo - HACCP / GHP
   
   
pasożyty w żywności ddd szkodniki ochrona monitoring mysz karaluch
pestycydy dioksyny metale ciężkie wwa pah mykotoksyny
higiena mikrobiologia 2073/2005 higiena wyrobów salmonella e. coli listeria
audyty atp metoda luminometr kontrole wewnętrzne walidacja weryfikacja monitoring haccp
 

Przepisy prawne
ustawy, rozporządzenia, dyrektywy unijne

Strona zawiera najważniejsze akty prawne posegregowane na kila działów. W celu informowania Państwa o zachodzących zmianach prosimy o podanie adresu e-mail. Po zalogowaniu można korzystać z bazy aktów prawnych.

bezpieczna żywność M.P. 1954 nr 122 poz. 1770

Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 7 grudnia 1954 r. w sprawie wyżywienia załóg na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.

bezpieczna żywność Dz.U. 1954 nr 44 poz. 197

Oświadczenie Rządowe z dnia 2 czerwca 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę konwencji (nr 69) dotyczącej świadectwa kwalifikacyjnego kucharzy okrętowych, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r.

bezpieczna żywność Dz.U. 1954 nr 44 poz. 196

Konwencja (nr 69) dotycząca świadectwa kwalifikacyjnego kucharzy okrętowych, przyjęta w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r.

bezpieczna żywność Dz.U. 1954 nr 44 poz. 195

Oświadczenie Rządowe z dnia 2 czerwca 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę konwencji (nr 68) dotyczącej zaopatrzenia w żywność i służby wyżywienia załóg na statkach, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r.

bezpieczna żywność Dz.U. 1954 nr 44 poz. 194

Konwencja (nr 68) dotycząca zaopatrzenia w żywność i służby wyżywienia załóg na statkach, przyjęta w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r.

bezpieczna żywność Dz.U. 1954 nr 37 poz. 161

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1954 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz zasad i trybu postępowania państwowych inspektorów sanitarnych.

bezpieczna żywność Dz.U. 1954 nr 37 poz. 160

Dekret z dnia 14 sierpnia 1954 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

bezpieczna żywność Dz.U. 1954 nr 33 poz. 140

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 4 listopada 1948 r. o dozorze nad wyrobem i obiegiem lodów.

bezpieczna żywność Dz.U. 1954 nr 33 poz. 139

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 lipca 1947 r. o dozorze nad wyborem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi.

bezpieczna żywność M.P. 1954 nr 6 poz. 165

Zarządzenie Ministrów Zdrowia oraz Handlu Wewnętrznego z dnia 30 listopada 1953 r. w sprawie przepisów sanitarnych dla zakładów żywienia zbiorowego.

bezpieczna żywność M.P. 1953 nr 74 poz. 886

Zarządzenie Ministrów Zdrowia i Handlu Wewnętrznego z dnia 3 lipca 1953 r. w sprawie zmywania naczyń stołowych w zakładach żywienia zbiorowego.

bezpieczna żywność M.P. 1953 nr 63 poz. 771

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 czerwca 1953 r. w sprawie wymagań sanitarno-weterynaryjnych w gminnych punktach uboju gospodarczego.

bezpieczna żywność Dz.U. 1953 nr 49 poz. 243

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 17 listopada 1953 r. w sprawie urzędowego badania co do włośni dzików i świń.

bezpieczna żywność Dz.U. 1952 nr 47 poz. 317

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 14 listopada 1952 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa rybnego.

bezpieczna żywność Dz.U. 1952 nr 12 poz. 75

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnymi.

bezpieczna żywność Dz.U. 1951 nr 64 poz. 443

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 1951 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 lipca 1947 r. o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi.

bezpieczna żywność Dz.U. 1951 nr 32 poz. 252

Rozporządzenie Ministrów Handlu Wewnętrznego oraz Zdrowia z dnia 2 maja 1951 r. w sprawie wypieku i obrotu pieczywem.

bezpieczna żywność Dz.U. 1951 nr 28 poz. 220

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobu oraz obiegu octów i esencji octowej.

bezpieczna żywność Dz.U. 1950 nr 33 poz. 303

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 1950 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 lipca 1947 r. o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi.

bezpieczna żywność Dz.U. 1950 nr 12 poz. 120

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 24 marca 1950 r. w sprawie unormowania wyrobu i obrotu przetworami mięsnymi.

bezpieczna żywność Dz.U. 1950 nr 9 poz. 95

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 1950 r. w sprawie wyrobu oraz obiegu octów i esencji octowej.

bezpieczna żywność Dz.U. 1950 nr 2 poz. 4

Rozporządzenie Ministrów Handlu Wewnętrznego i Zdrowia z dnia 21 października 1949 r. w sprawie surowców przeznaczonych do przetwórstwa w zakładach mleczarskich.

bezpieczna żywność Dz.U. 1949 nr 65 poz. 537

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 1949 r. w sprawie używania lodu naturalnego do chłodzenia i konserwowania artykułów żywności.

bezpieczna żywność Dz.U. 1949 nr 4 poz. 24

Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Zdrowia z dnia 22 grudnia 1948 r. w sprawie ustalenia wymagań, jakim winny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładów mleczarskich.

bezpieczna żywność Dz.U. 1948 nr 56 poz. 446

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych oraz Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem lodów.

bezpieczna żywność Dz.U. 1948 nr 47 poz. 351

Rozporządzenie Ministrów: Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 9 września 1948 r. w sprawie zaopatrywania statków w mięso i przetwory mięsne.

bezpieczna żywność Dz.U. 1948 nr 41 poz. 299

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Aprowizacji oraz Skarbu w sprawie sztucznych środków słodzących.

bezpieczna żywność Dz.U. 1947 nr 52 poz. 283

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Aprowizacji, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi.

bezpieczna żywność Dz.U. 1947 nr 41 poz. 205

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Skarbu, Zdrowia, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 5 lutego 1931 r. w sprawie badania mięsa wprowadzonego (przywożonego) z zagranicy.

bezpieczna żywność Dz.U. 1946 nr 43 poz. 255

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji i Handlu o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1937 r. o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych.

bezpieczna żywność Dz.U. 1939 nr 63 poz. 422

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o konserwowaniu artykułów żywności na obszarze województwa śląskiego.

bezpieczna żywność Dz.U. 1939 nr 38 poz. 251

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 4 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Sprawiedliwości o opłatach za badanie artykułów żywności i przedmiotów użytku w Państwowym Zakładzie Higieny.

bezpieczna żywność Dz.U. 1939 nr 28 poz. 185

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 marca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1938 r. w sprawie ustalenia punktów granicznych dla wywozu kurzych jaj za granicę.

bezpieczna żywność Dz.U. 1938 nr 80 poz. 541

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 września 1938 r. o organizacji państwowych ocen masła i serów.

bezpieczna żywność Dz.U. 1938 nr 79 poz. 536

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 września 1938 r. o Polskim Komitecie Żywnościowym.

bezpieczna żywność Dz.U. 1938 nr 32 poz. 282

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 kwietnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ustalenia punktów granicznych dla wywozu kurzych jaj za granicę.

bezpieczna żywność Dz.U. 1938 nr 18 poz. 132

Ustawa z dnia 1 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa.

bezpieczna żywność Dz.U. 1937 nr 57 poz. 456

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu o przemiale pszenicy i żyta oraz o wypieku pieczywa.

bezpieczna żywność Dz.U. 1937 nr 55 poz. 428

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia między Polską a Norwegią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 18 czerwca 1937 r., w sprawie clenia serów pochodzenia norweskiego.

bezpieczna żywność Dz.U. 1937 nr 49 poz. 378

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnymi.

bezpieczna żywność Dz.U. 1937 nr 25 poz. 171

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych.

bezpieczna żywność Dz.U. 1937 nr 21 poz. 137

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 10 marca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Skarbu i Spraw Zagranicznych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 21 lipca 1930 r. o dozorze nad wyrobem i obiegiem tłuszczów i olejów jadalnych.

bezpieczna żywność Dz.U. 1936 nr 92 poz. 643

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnymi.

bezpieczna żywność Dz.U. 1936 nr 48 poz. 347

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 czerwca 1936 r. o cenach soli i solanki.

bezpieczna żywność Dz.U. 1936 nr 47 poz. 345

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 czerwca 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 31 lipca 1935 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu.

bezpieczna żywność Dz.U. 1936 nr 6 poz. 63

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu o przemiale pszenicy i żyta.

bezpieczna żywność Dz.U. 1936 nr 6 poz. 62

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1933 r. o obrocie solą.

bezpieczna żywność Dz.U. 1935 nr 51 poz. 337

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych i Skarbu o przemiale pszenicy i żyta.

bezpieczna żywność Dz.U. 1934 nr 110 poz. 988

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Komunikacji, Opieki Społecznej oraz Poczt i Telegrafów w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 5 lutego 1931 r. o badaniu mięsa wprowadzanego (przywożonego) z zagranicy.

bezpieczna żywność Dz.U. 1934 nr 110 poz. 976

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej.

bezpieczna żywność Dz.U. 1934 nr 92 poz. 829

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 października 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 lipca 1932 r. o paczkach żywnościowych.

bezpieczna żywność Dz.U. 1934 nr 91 poz. 823

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany w rozporządzeniu o ustaleniu punktów granicznych dla wywozu kurzych jaj zagranicę.

bezpieczna żywność Dz.U. 1934 nr 75 poz. 705

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Komunikacji w sprawie przewozu z zagranicy przez terytorjum polskie ryb, raków i innych skorupiaków oraz surowców i przetworów, pochodzenia zwierzęcego.

bezpieczna żywność Dz.U. 1934 nr 75 poz. 704

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 sierpnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Komunikacji w sprawie przywozu z zagranicy niektórych zwierząt, surowców i przetworów pochodzenia zwierzęcego.

bezpieczna żywność Dz.U. 1934 nr 61 poz. 521

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1931 r. o konserwowaniu artykułów żywności.

bezpieczna żywność Dz.U. 1934 nr 54 poz. 491

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 maja 1934 r. o barwieniu lodu sztucznego.

bezpieczna żywność Dz.U. 1933 nr 60 poz. 454

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 4 maja 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa.

bezpieczna żywność Dz.U. 1933 nr 43 poz. 336

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 16 czerwca 1931 r. w sprawie uregulowania wywozu kurzych jaj zagranicę.

bezpieczna żywność Dz.U. 1933 nr 21 poz. 152

Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 marca 1933 r. o dalszem przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek.

bezpieczna żywność Dz.U. 1933 nr 19 poz. 129

Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 marca 1933 r. o uldze celnej na struny jelitowe.

bezpieczna żywność Dz.U. 1933 nr 11 poz. 74

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, w sprawie zmiany w rozporządzeniu z dnia 29 października 1929 r. o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych.

bezpieczna żywność Dz.U. 1932 nr 65 poz. 611

Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 lipca 1932 r. o przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek.

bezpieczna żywność Dz.U. 1932 nr 65 poz. 610

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. w sprawie cen soli.

bezpieczna żywność Dz.U. 1932 nr 65 poz. 609

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. o obrocie solą.

bezpieczna żywność Dz.U. 1932 nr 37 poz. 384

Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie niektórych przetworów mięsnych.

bezpieczna żywność Dz.U. 1932 nr 36 poz. 373

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 17 lutego 1932 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu z dnia 24 czerwca 1931 r. o konserwowaniu artykułów żywności.

bezpieczna żywność Dz.U. 1932 nr 29 poz. 286

Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. o sztucznych środkach słodzących.

bezpieczna żywność Dz.U. 1932 nr 29 poz. 282

Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji: 1) konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunją, podpisanej w Warszawie dnia 23 czerwca 1920 r. wraz z protokółem końcowym, 2) dwóch not, dołączonych do konwencji, a wymienionych tegoż dnia 23 czerwca 1920 r. między Rządem Polskim a Rządem Rumuńskim w sprawie kukurydzy i rur żeliwnych, oraz dołączonych do powyższej konwencji: 3) protokółu z dnia 23 czerwca 1920 r., dotyczącego polsko-rumuńskiej konwencji weterynaryjnej w sprawie przywozu zwierząt oraz surowych produktów zwierzęcych, 4) konwencji weterynaryjnej między Polską a Rumunją, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Warszawie dnia 23 czerwca 1920 r.

bezpieczna żywność Dz.U. 1931 nr 68 poz. 559

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1931 r. o konserwowaniu artykułów żywności, wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.

bezpieczna żywność Dz.U. 1931 nr 54 poz. 443

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 lutego 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów w sprawie badania mięsa wprowadzanego (przywożonego) z zagranicy.

bezpieczna żywność Dz.U. 1930 nr 70 poz. 555

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 19 września 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 29 stycznia 1929 r. o urzędowem badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa w kraju.

bezpieczna żywność Dz.U. 1930 nr 58 poz. 473

Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa z dnia 12 lipca 1930 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 kwietnia 1930 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa o zmianie rozporządzenia z dnia 13 listopada 1928 r. w sprawie uregulowania wywozu kurzych jaj zagranicę.

bezpieczna żywność Dz.U. 1930 nr 54 poz. 458

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lipca 1930 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty skarbowej od soli jadalnej.

bezpieczna żywność Dz.U. 1930 nr 53 poz. 453

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa, Skarbu i Spraw Zagranicznych o dozorze nad wyrobem i obiegiem tłuszczów i olejów jadalnych.

bezpieczna żywność Dz.U. 1930 nr 39 poz. 348

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1930 r. w sprawie nabywania soli do wyrobu bekonów i szynek na wywóz zagranicę.

bezpieczna żywność Dz.U. 1929 nr 91 poz. 680

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1929 r. w sprawie zakazu przywozu kasz.

bezpieczna żywność Dz.U. 1929 nr 81 poz. 607

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa oraz Robót Publicznych o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz cegły.

bezpieczna żywność Dz.U. 1929 nr 78 poz. 584

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawiedliwości o opłatach za badanie artykułów żywności i przedmiotów użytku w Państwowych Zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.

bezpieczna żywność Dz.U. 1929 nr 78 poz. 583

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 1929 r. w sprawie uchylenia rozporządzeń z dnia 31 października 1927 r. i z dnia 18 maja 1928 r. o stosowaniu mechanicznych urządzeń do przesiewania mąki, mieszania i zagniatania ciasta w piekarniach, cukierniach i innych zakładach przemysłowych, wytwarzających pieczywo.

bezpieczna żywność Dz.U. 1929 nr 78 poz. 582

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych.

bezpieczna żywność Dz.U. 1929 nr 32 poz. 305

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 29 stycznia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o urzędowem badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa w kraju.

bezpieczna żywność Dz.U. 1929 nr 3 poz. 31

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 31 grudnia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o obwodach urzędowego badania i postępowania w związku z badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa.

bezpieczna żywność Dz.U. 1929 nr 1 poz. 5

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 listopada 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa w sprawie uregulowania wywozu kurzych jaj zagranicę.

bezpieczna żywność Dz.U. 1928 nr 87 poz. 766

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 września 1928 r. w sprawie zmiany rabatu handlowego dla sprzedawców soli.

bezpieczna żywność Dz.U. 1928 nr 83 poz. 731

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 września 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu, Skarbu i Rolnictwa w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 1927 r. o przemiale żyta.

bezpieczna żywność Dz.U. 1928 nr 83 poz. 730

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 września 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zakazie wypieku chleba pszenno - żytniego.

bezpieczna żywność Dz.U. 1928 nr 82 poz. 728

Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 3 września 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie ryżu wyłuszczonego polerowanego.

bezpieczna żywność Dz.U. 1928 nr 38 poz. 361

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa.

bezpieczna żywność Dz.U. 1928 nr 27 poz. 249

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o uregulowaniu wywozu kurzych jaj zagranicę.

bezpieczna żywność Dz.U. 1928 nr 1 poz. 4

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o uregulowaniu wypieku chleba pszenno-żytniego.

bezpieczna żywność Dz.U. 1927 nr 117 poz. 1008

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 grudnia 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Sprawiedliwości w celu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. o sztucznych środkach słodzących.

bezpieczna żywność Dz.U. 1927 nr 109 poz. 930

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1925 r. oraz ustanowienia rabatu handlowego dla sprzedawców soli.

bezpieczna żywność Dz.U. 1927 nr 78 poz. 683

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Skarbu i Rolnictwa o przemiale żyta.

bezpieczna żywność Dz.U. 1926 nr 104 poz. 607

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawiedliwości w sprawie taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku w Państwowych Zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.

bezpieczna żywność Dz.U. 1926 nr 51 poz. 304

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lutego 1926 r. w sprawie wyjaśnień uzupełniających taryfę celną.

bezpieczna żywność Dz.U. 1926 nr 28 poz. 173

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmiany taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku w państwowych zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.

bezpieczna żywność Dz.U. 1925 nr 19 poz. 142

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1925 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o wprowadzeniu jednolitego monopolu sprzedaży soli na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej.

bezpieczna żywność Dz.U. 1925 nr 9 poz. 64

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 grudnia 1924 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. w przedmiocie obrotu sztucznemi substancjami słodkiemi.

bezpieczna żywność Dz.U. 1925 nr 4 poz. 36

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1925 r. w sprawie opłaty statystycznej od soli kuchennej, bydlęcej i chemicznie czystej.

bezpieczna żywność Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1043

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o wprowadzeniu jednolitego monopolu sprzedaży soli na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej.

 
 

Ważne informacje

Podane symulacje cenowe nie są ofertą w rozumieniu prawa handlowego. Każdy podmiot rozpatrywany jest indywidualnie. W celu uzyskania dokładnego kosztorysu usługi prosimy o wypełnienie formularza ankiety.
Wszystki ceny są cenami netto.

 

 

 
Klienci HACCP ISO 22000 GHP GMP - referencje
Haccp w sklepie spożywczym, delikatesach, kioskach, barach. Księga jakości, instrukcje ghp, procedury gmp, zapisy karty kontroli
Materiały szkoleniowe z zakresu zasad HACCP, GHP, GMP
HACCP dla hurtowni nabiałowej, spożywczej, owocowo-warzywnej ogólnospożywczej przemysłowej pphu
Promocja systemów jakości w handlu
Obowiązki wdrażania systemu jakości i dobrych praktyk, zakłady gastronomiczne, sklepy, handel
Szkolenia dla pracowników w zakładzie. Programy szkoleń, najniższe ceny, EFS, dofinansowanie
Sklep internetowy z wzorcową dokumentacją ghp gmp haccp iso 9001
bezpieczeństwo żywności przepisy prawa rozporządzenie 852/2004 853/2004 uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
odpady zwierzęce roślinne zwierzęta rolnictwo gap europga owoce i warzywa normy ue dyrektywa maszynowa termometry maszyny i urządzenia

 
tomtom wrocław hccp
 

haccp hacap haccap haccp systemy jakości 22000 iso 9001 14001 żywność higiena pasze żywieniowe normy kcal delikatesy hurtownie intrukcje sanitarne epidemiologiczne procedury księga haccp sklep spożywczy pierogi gastronomia technologia gastronomicznej restauracja haccp bar szybkiej obsłgi księga HACCP dokumentacja dokumenty wzór ghp gmp plus gcp gap euroapgap rolnictwo instrukcje szkole przedszkolu zakład żywienia zbiorowego


:: mapa strony :: polityka prywatności ::
   
   

 

magazyny spożywcze, paszowe, wyposażenie gastronomii i handlu art. spożywczymi. Ksiega jakości Instrukcje procedury, delikatesów oraz HACCP zgodnie z wymaganiami Sanepid i Inspekcji Wet.. Szkolenia ISO 22000 Audity wewnętrzne i zewnętrzne z HACCP i haccp haccap hacap iso 22000 . iso 9001 wewnętrzne, dostawców i dokumentacji.dieta tabele produktów kcaldieta tabele produktów kcal; dieta tabele produktów kcal

ISO 22000 HACCP

Dane KRS: INSTYTUT RONALDA REAGANA