cena haccp w sklepie spożywczym
szkolenia iso 22000 haccap szkoleniowe przedszkolu przedszkole szkole szkoła żywieniu zbiorowym żywienie zbiorowe
Strona poświęcona wdrożeniom ISO 22000
Oferta firmy
Zapytanie HACCP ISO 22000 GHP GMP
Księga HACCP instrukcje GHP GMP materiały szkoleniowe audyt HACCP
HACCP w handlu sklepie spożywczym, delikatey hurtownie oraz marketów
Szkolenia pracowników z haccp i iso 22000, audyt dokumentacji
Kontakt do firmy
HACCP dla handlu gastronomii zakładów żywienia zbiorowego barów restauracji
Procedury ghp gmp dla handlu gastronomii zakładów żywienia zbiorowego restauracji
Instrukcje dla handlu sożywczego, przedszkoli i stołówek
Audyt systemów, norm, przed certyfikacją. Przygotowanie rapaortu i działań poaudytowych | korygujących
Księga jakości ISO 22000 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu, szkolenia
Księga jakości ISO 9001 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu
paszowe systemy ovocom gmp plus b2 b4.1 iso w paszach materiały rozporządzenia
europgap international food standard British Retail Consortium
Księga jakości ISO 18001 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu bhp w firmie
niskie ceny haccp najtaniej haccp ghp gmp iso 9001 dokumentacja profesjonalizm
ustawa instrukcje higiena rozporządzenia dot. HACCP
rozporządzenia (we) procedury ghp rozp. dot. GMP, system rasff, gmo, żywność ekologiczna, rolnictwo
PN-EN ISO 9001:2009 - wymagania, zmiany interpretacje iso9001 iso 9001 9000
linki ddd ghp gmp iso 9001 22000
transport żywności pasz GMP PLUS gmp+ zboża rzepak
system haccp w zakładach żywienia restauracjach sushi catering
 
branża spożywcza maszyny dyrektywa maszynowa pakowaczki linie produkcyjne technologia żywności
 
 
 
 
 
Blog - ISO 22000
www.food.org.pl
www.haccp.org.pl
www.epb.pl
www.food.org.pl
www.haccap.pl
Catering
Tabela Kaloryczności Produktów (kcal)
Hazard Analysis and Critical Control Point
Prawo - HACCP / GHP
   
   
pasożyty w żywności ddd szkodniki ochrona monitoring mysz karaluch
pestycydy dioksyny metale ciężkie wwa pah mykotoksyny
higiena mikrobiologia 2073/2005 higiena wyrobów salmonella e. coli listeria
audyty atp metoda luminometr kontrole wewnętrzne walidacja weryfikacja monitoring haccp
 

Przepisy prawne
ustawy, rozporządzenia, dyrektywy unijne

Strona zawiera najważniejsze akty prawne posegregowane na kila działów. W celu informowania Państwa o zachodzących zmianach prosimy o podanie adresu e-mail. Po zalogowaniu można korzystać z bazy aktów prawnych.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2004 nr 43 poz. 403

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy wytwarzaniu środków żywienia zwierząt zawierających białko zwierzęce

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2004 nr 42 poz. 386

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2004 nr 40 poz. 371

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań środków żywienia zwierząt

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2004 nr 35 poz. 320

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pasz leczniczych

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2004 nr 32 poz. 280

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, które mogą być stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2004 nr 12 poz. 110

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu współdziałania inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie sprawowania nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

magazynowanie chłodnia M.P. 2004 nr 9 poz. 132

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie wykazów dodatków paszowych i materiałów paszowych

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2004 nr 1 poz. 5

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i organizacyjnych w zakresie prowadzenia obrotu środkami żywienia zwierząt

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2221

Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2003 nr 205 poz. 1990

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania środków żywienia zwierząt

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1984

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących wytwarzania środków żywienia zwierząt

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1880

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1796

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii materiałów paszowych

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2003 nr 174 poz. 1688

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zakresu badań produktów podlegających wpisowi do rejestrów produktów

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2003 nr 168 poz. 1642

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie oznakowania środków żywienia zwierząt

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2003 nr 159 poz. 1541

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów z zagranicy

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2003 nr 151 poz. 1463

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wartości poziomów interwencyjnych oraz poziomu zawartości substancji promieniotwórczych w skażonych w wyniku zdarzenia radiacyjnego żywności, wodzie pitnej i paszach

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1144

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz o zmianie niektórych ustaw

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2003 nr 104 poz. 979

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania dodatków paszowych i premiksów

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2003 nr 104 poz. 978

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wykazu materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, które mogą być stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2003 nr 66 poz. 615

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie dopuszczalnej zawartości wody, substancji wiążących, zanieczyszczeń roślinnych oraz zanieczyszczeń mineralnych w paszach

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2003 nr 66 poz. 614

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie metodyki postępowania analitycznego w zakresie określania zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych w materiałach paszowych, premiksach i mieszankach paszowych

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2003 nr 62 poz. 570

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2003 nr 61 poz. 543

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy wytwarzaniu pasz leczniczych

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2003 nr 55 poz. 488

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie określenia limitu krajowego produkcji suszu paszowego

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2003 nr 50 poz. 431

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2003 nr 44 poz. 384

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie materiałów paszowych do obrotu

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2003 nr 35 poz. 299

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie zawartości dodatków paszowych w niektórych mieszankach paszowych uzupełniających

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2003 nr 33 poz. 277

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie limitów tolerancji zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2003 nr 11 poz. 122

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt oraz paszami leczniczymi

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2003 nr 4 poz. 43

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie pasz leczniczych

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1896

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1726

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1725

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań próbek środków żywienia zwierząt.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2002 nr 145 poz. 1218

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie wartości poziomów interwencyjnych oraz poziomu zawartości substancji promieniotwórczych w skażonych w wyniku zdarzenia radiacyjnego żywności, wodzie pitnej i paszach.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2002 nr 16 poz. 152

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1560

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla zielonki przeznaczonej do produkcji suszu paszowego oraz metod badań stosowanych w ocenie wymagań jakościowych.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1466

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia dokumentacji przez producentów suszu paszowego.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1430

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2001 r. w sprawie określenia limitu krajowego produkcji suszu paszowego.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1350

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2001 nr 3 poz. 19

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 2000 nr 64 poz. 753

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na kukurydzę przywożoną z zagranicy na potrzeby produkcji pasz i hodowli drobiu.

magazynowanie chłodnia M.P. 2000 nr 28 poz. 589

Obwieszczenie Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 25 sierpnia 2000 r. w sprawie rejestrów państw, z których może być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mięso, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, niejadalne surowce zwierzęce, pasze.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 1999 nr 60 poz. 649

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 2 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 1999 nr 30 poz. 295

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 1997 nr 76 poz. 479

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 1996 nr 14 poz. 78

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 stycznia 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 1995 nr 136 poz. 671

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na kukurydzę paszową przywożoną z zagranicy.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 1995 nr 127 poz. 611

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 1995 nr 2 poz. 9

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 1995 nr 1 poz. 3

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 1994 nr 40 poz. 153

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 1994 nr 40 poz. 152

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 1992 nr 32 poz. 142

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.

magazynowanie chłodnia M.P. 1983 nr 26 poz. 142

Zarządzenie nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1983 r. w sprawie przekazania Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu paszami treściwymi z zasobów państwowych.

magazynowanie chłodnia M.P. 1969 nr 1 poz. 7

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 grudnia 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.

magazynowanie chłodnia M.P. 1969 nr 1 poz. 6

Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 19 grudnia 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.

magazynowanie chłodnia M.P. 1968 nr 11 poz. 72

Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 7 lutego 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 1968 nr 1 poz. 2

Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 15 grudnia 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz w zakładach przemysłu paszowego.

magazynowanie chłodnia M.P. 1966 nr 2 poz. 19

Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 29 grudnia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.

magazynowanie chłodnia M.P. 1963 nr 3 poz. 11

Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 9 października 1962 r. zmieniające zarządzenie z dnia 18 stycznia 1960 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.

magazynowanie chłodnia M.P. 1962 nr 75 poz. 352

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 11 października 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.

magazynowanie chłodnia M.P. 1961 nr 47 poz. 213

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 2 czerwca 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 listopada 1952 r. w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.

magazynowanie chłodnia M.P. 1961 nr 29 poz. 144

Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 14 marca 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 18 stycznia 1960 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.

magazynowanie chłodnia M.P. 1961 nr 4 poz. 25

Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 20 grudnia 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 18 września 1960 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.

magazynowanie chłodnia M.P. 1960 nr 11 poz. 51

Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 18 stycznia 1960 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.

magazynowanie chłodnia M.P. 1958 nr 14 poz. 88

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 stycznia 1958 r. w sprawie norm ubytku naturalnego siana i słomy oraz owoców ziarnkowych.

magazynowanie chłodnia M.P. 1956 nr 105 poz. 1223

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 listopada 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 listopada 1952 r. w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.

magazynowanie chłodnia M.P. 1955 nr 51 poz. 528

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 kwietnia 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 listopada 1952 r. w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.

magazynowanie chłodnia M.P. 1953 nr 8 poz. 114

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 listopada 1952 r. w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 1939 nr 63 poz. 419

Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o nadzorze nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 1938 nr 22 poz. 197

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1938 r. o zniesieniu zakazu wywozu niektórych pasz.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 1938 nr 1 poz. 3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1937 r. o zakazie wywozu niektórych pasz.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 1937 nr 47 poz. 366

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 czerwca 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1937 r. o zwolnieniu od cła kukurydzy i końskiego zębu.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 1937 nr 39 poz. 306

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 maja 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1937 r. o zwolnieniu od cła kukurydzy i końskiego zębu.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 1937 nr 30 poz. 229

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 kwietnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zwolnieniu od cła kukurydzy i końskiego zębu.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 1923 nr 38 poz. 266

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 28 marca 1923 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 7 marca 1921 r. o udzielaniu zezwoleń na transport produktów pochodzenia zwierzęcego i paszy z obszarów, nawiedzonych księgosuszem.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 1922 nr 82 poz. 732

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 5 września 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Kolei Żelaznych i Skarbu o rozciągnięciu na obszar Ziemi Wileńskiej mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 10 marca 1922 roku w przedmiocie ograniczenia przywozu i przewozu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, paszy objętościowej oraz niektórych przedmiotów z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Łotwy i Litwy.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 1921 nr 45 poz. 276

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 21 maja 1921 r. o stosowaniu w roku 1921 postanowień ustawy z dnia 18 czerwca 1919 r. w przedmiocie dzierżawy łąk i sprzedaży pasz.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 1921 nr 26 poz. 152

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 7 marca 1921 r. w przedmiocie udzielania zezwoleń na transport produktów pochodzenia zwierzęcego i paszy z obszarów nawiedzonych księgosuszem.

magazynowanie chłodnia Dz.U. 1920 nr 39 poz. 239

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych o stosowaniu w roku 1920 postanowień ustawy z dnia 18 czerwca 1919 r. w przedmiocie dzierżawy łąk i sprzedaży pasz.

 
 

Ważne informacje

Podane symulacje cenowe nie są ofertą w rozumieniu prawa handlowego. Każdy podmiot rozpatrywany jest indywidualnie. W celu uzyskania dokładnego kosztorysu usługi prosimy o wypełnienie formularza ankiety.
Wszystki ceny są cenami netto.

 

 

 
Klienci HACCP ISO 22000 GHP GMP - referencje
Haccp w sklepie spożywczym, delikatesach, kioskach, barach. Księga jakości, instrukcje ghp, procedury gmp, zapisy karty kontroli
Materiały szkoleniowe z zakresu zasad HACCP, GHP, GMP
HACCP dla hurtowni nabiałowej, spożywczej, owocowo-warzywnej ogólnospożywczej przemysłowej pphu
Promocja systemów jakości w handlu
Obowiązki wdrażania systemu jakości i dobrych praktyk, zakłady gastronomiczne, sklepy, handel
Szkolenia dla pracowników w zakładzie. Programy szkoleń, najniższe ceny, EFS, dofinansowanie
Sklep internetowy z wzorcową dokumentacją ghp gmp haccp iso 9001
bezpieczeństwo żywności przepisy prawa rozporządzenie 852/2004 853/2004 uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
odpady zwierzęce roślinne zwierzęta rolnictwo gap europga owoce i warzywa normy ue dyrektywa maszynowa termometry maszyny i urządzenia

 
tomtom wrocław hccp
 

haccp hacap haccap haccp systemy jakości 22000 iso 9001 14001 żywność higiena pasze żywieniowe normy kcal delikatesy hurtownie intrukcje sanitarne epidemiologiczne procedury księga haccp sklep spożywczy pierogi gastronomia technologia gastronomicznej restauracja haccp bar szybkiej obsłgi księga HACCP dokumentacja dokumenty wzór ghp gmp plus gcp gap euroapgap rolnictwo instrukcje szkole przedszkolu zakład żywienia zbiorowego


:: mapa strony :: polityka prywatności ::
   
   

 

magazyny spożywcze, paszowe, wyposażenie gastronomii i handlu art. spożywczymi. Ksiega jakości Instrukcje procedury, delikatesów oraz HACCP zgodnie z wymaganiami Sanepid i Inspekcji Wet.. Szkolenia ISO 22000 Audity wewnętrzne i zewnętrzne z HACCP i haccp haccap hacap iso 22000 . iso 9001 wewnętrzne, dostawców i dokumentacji.dieta tabele produktów kcaldieta tabele produktów kcal; dieta tabele produktów kcal

ISO 22000 HACCP

Dane KRS: INSTYTUT RONALDA REAGANA