cena haccp w sklepie spożywczym
szkolenia iso 22000 haccap szkoleniowe przedszkolu przedszkole szkole szkoła żywieniu zbiorowym żywienie zbiorowe
Strona poświęcona wdrożeniom ISO 22000
Oferta firmy
Zapytanie HACCP ISO 22000 GHP GMP
Księga HACCP instrukcje GHP GMP materiały szkoleniowe audyt HACCP
HACCP w handlu sklepie spożywczym, delikatey hurtownie oraz marketów
Szkolenia pracowników z haccp i iso 22000, audyt dokumentacji
Kontakt do firmy
HACCP dla handlu gastronomii zakładów żywienia zbiorowego barów restauracji
Procedury ghp gmp dla handlu gastronomii zakładów żywienia zbiorowego restauracji
Instrukcje dla handlu sożywczego, przedszkoli i stołówek
Audyt systemów, norm, przed certyfikacją. Przygotowanie rapaortu i działań poaudytowych | korygujących
Księga jakości ISO 22000 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu, szkolenia
Księga jakości ISO 9001 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu
paszowe systemy ovocom gmp plus b2 b4.1 iso w paszach materiały rozporządzenia
europgap international food standard British Retail Consortium
Księga jakości ISO 18001 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu bhp w firmie
niskie ceny haccp najtaniej haccp ghp gmp iso 9001 dokumentacja profesjonalizm
ustawa instrukcje higiena rozporządzenia dot. HACCP
rozporządzenia (we) procedury ghp rozp. dot. GMP, system rasff, gmo, żywność ekologiczna, rolnictwo
PN-EN ISO 9001:2009 - wymagania, zmiany interpretacje iso9001 iso 9001 9000
linki ddd ghp gmp iso 9001 22000
transport żywności pasz GMP PLUS gmp+ zboża rzepak
system haccp w zakładach żywienia restauracjach sushi catering
 
branża spożywcza maszyny dyrektywa maszynowa pakowaczki linie produkcyjne technologia żywności
 
 
 
 
 
Blog - ISO 22000
www.food.org.pl
www.haccp.org.pl
www.epb.pl
www.food.org.pl
www.haccap.pl
Catering
Tabela Kaloryczności Produktów (kcal)
Hazard Analysis and Critical Control Point
Prawo - HACCP / GHP
   
   
pasożyty w żywności ddd szkodniki ochrona monitoring mysz karaluch
pestycydy dioksyny metale ciężkie wwa pah mykotoksyny
higiena mikrobiologia 2073/2005 higiena wyrobów salmonella e. coli listeria
audyty atp metoda luminometr kontrole wewnętrzne walidacja weryfikacja monitoring haccp
 

Przepisy prawne
ustawy, rozporządzenia, dyrektywy unijne

Strona zawiera najważniejsze akty prawne posegregowane na kila działów. W celu informowania Państwa o zachodzących zmianach prosimy o podanie adresu e-mail. Po zalogowaniu można korzystać z bazy aktów prawnych.

haccap hccp hacap Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1235

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 r. w sprawie stawek opłat produktowych.

haccap hccp hacap Dz.U. 2001 nr 91 poz. 1016

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie szczegółowego zamieszczania informacji dotyczącej identyfikacji nawozów, sposobu ich pakowania, dopuszczalnych tolerancji zawartości składników nawozowych w nawozach mineralnych, sposobu pobierania próbek i metod badania nawozów mineralnych oraz wartości zanieczyszczeń.

haccap hccp hacap Dz.U. 2001 nr 77 poz. 828

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad etykietowania i wydawania etykiet urzędowych oraz rodzajów opakowań materiału siewnego.

haccap hccp hacap Dz.U. 2001 nr 69 poz. 719

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

haccap hccp hacap Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

haccap hccp hacap Dz.U. 2001 nr 42 poz. 473

Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach.

haccap hccp hacap Dz.U. 2001 nr 11 poz. 84

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych.

haccap hccp hacap Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1259

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie podatku akcyzowego.

haccap hccp hacap Dz.U. 2000 nr 89 poz. 991

Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu.

haccap hccp hacap Dz.U. 2000 nr 30 poz. 377

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi.

haccap hccp hacap Dz.U. 1998 nr 157 poz. 1035

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego.

haccap hccp hacap Dz.U. 1998 nr 82 poz. 531

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

haccap hccp hacap Dz.U. 1998 nr 25 poz. 138

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie oznaczania opakowań.

haccap hccp hacap Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1011

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić w celu uzyskania pozytywnej opinii techniczno-technologicznej w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich.

haccap hccp hacap Dz.U. 1997 nr 13 poz. 71

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1997 r. w sprawie podatku akcyzowego.

haccap hccp hacap Dz.U. 1996 nr 108 poz. 520

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 sierpnia 1996 r. w sprawie szczególnych warunków produkcji i wprowadzania do obrotu dietetycznych środków spożywczych, używek przeznaczonych do celów dietetycznych i odżywek.

haccap hccp hacap Dz.U. 1996 nr 64 poz. 313

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 maja 1996 r. w sprawie ogólnych wymagań sanitarnych przy przewozie środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych.

haccap hccp hacap Dz.U. 1996 nr 40 poz. 173

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie warunków korzystania z usług pocztowych o charakterze powszechnym.

haccap hccp hacap Dz.U. 1996 nr 23 poz. 109

Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 23 lutego 1996 r. w sprawie określenia niektórych spraw, w których pozwolenia na wywóz będą wydawały organy celne.

haccap hccp hacap Dz.U. 1996 nr 23 poz. 103

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu palet.

haccap hccp hacap Dz.U. 1995 nr 153 poz. 784

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

haccap hccp hacap Dz.U. 1995 nr 135 poz. 664

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.

haccap hccp hacap Dz.U. 1995 nr 135 poz. 663

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1995 r. w sprawie podatku akcyzowego.

haccap hccp hacap Dz.U. 1995 nr 90 poz. 446

Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych.

haccap hccp hacap Dz.U. 1995 nr 75 poz. 378

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.

haccap hccp hacap Dz.U. 1995 nr 66 poz. 337

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego ilościowego na przywożone z zagranicy opakowania kartonowe do soków owocowych i mleka.

haccap hccp hacap Dz.U. 1995 nr 64 poz. 331

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 1995 r. w sprawie podatku akcyzowego od opakowań z tworzyw sztucznych.

haccap hccp hacap Dz.U. 1995 nr 64 poz. 328

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów.

haccap hccp hacap Dz.U. 1995 nr 48 poz. 254

Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 4 maja 1995 r. w sprawie określenia niektórych spraw, w których pozwolenia na wywóz będą wydawały organy celne.

haccap hccp hacap Dz.U. 1995 nr 48 poz. 251

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu palet.

haccap hccp hacap Dz.U. 1995 nr 37 poz. 181

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych.

haccap hccp hacap Dz.U. 1994 nr 134 poz. 697

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.

haccap hccp hacap Dz.U. 1994 nr 133 poz. 688

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

haccap hccp hacap Dz.U. 1994 nr 119 poz. 574

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 października 1994 r. w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami.

haccap hccp hacap Dz.U. 1994 nr 86 poz. 402

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 lipca 1994 r. w sprawie znakowania środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych, przeznaczonych do obrotu.

haccap hccp hacap Dz.U. 1994 nr 62 poz. 261

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwarzających owoce i warzywa.

haccap hccp hacap Dz.U. 1994 nr 42 poz. 159

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych norm branżowych.

haccap hccp hacap M.P. 1994 nr 41 poz. 346

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 lipca 1994 r. w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami.

haccap hccp hacap Dz.U. 1993 nr 127 poz. 584

Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.

haccap hccp hacap Dz.U. 1993 nr 121 poz. 542

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 listopada 1993 r. w sprawie warunków skażania spirytusu oraz ustalania ubytków naturalnych w produkcji i magazynowaniu spirytusu.

haccap hccp hacap M.P. 1993 nr 42 poz. 421

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 sierpnia 1993 r. w sprawie określenia środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, które mogą być wydawane przez apteki bez recepty lekarskiej oraz szczegółowych zasad wydawania przez apteki leków i materiałów medycznych.

haccap hccp hacap M.P. 1993 nr 38 poz. 393

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli przyjmowanych i wydawanych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych oraz warunków ich transportowania.

haccap hccp hacap Dz.U. 1989 nr 66 poz. 402

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1989 r. w sprawie sposobu oznakowania opakowań środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych stosowanych wyłącznie u zwierząt.

haccap hccp hacap M.P. 1986 nr 33 poz. 247

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 6 grudnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 207 Rady Ministrów z dnia 27 września 1982 r. w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

haccap hccp hacap M.P. 1986 nr 15 poz. 99

Uchwała nr 74 Rady Ministrów z dnia 19 maja 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

haccap hccp hacap M.P. 1984 nr 29 poz. 200

Uchwała nr 182 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1984 r. w sprawie utworzenia i wykorzystywania Funduszu Rozwoju Rynku.

haccap hccp hacap M.P. 1984 nr 1 poz. 2

Uchwała nr 187 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

haccap hccp hacap M.P. 1982 nr 26 poz. 235

Uchwała nr 207 Rady Ministrów z dnia 27 września 1982 r. w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

haccap hccp hacap Dz.U. 1966 nr 7 poz. 47

Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lutego 1966 r. dotyczące ratyfikacji przez Turcję Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r., oraz uzupełnienia dokumentu ratyfikacyjnego Szwajcarii dodatkowym oświadczeniem.

haccap hccp hacap Dz.U. 1965 nr 43 poz. 270

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 września 1965 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r.

haccap hccp hacap Dz.U. 1965 nr 43 poz. 269

Konwencja celna w sprawie czasowego przywozu opakowań sporządzona w Brukseli dnia 6 października 1960 r.

haccap hccp hacap M.P. 1960 nr 37 poz. 184

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 2 kwietnia 1960 r. w sprawie zorganizowania i uruchomienia baz skupu i renowacji opakowań używanych w obrocie handlowym przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

haccap hccp hacap Dz.U. 1927 nr 102 poz. 889

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 października 1927 r. w sprawie przyjmowania zwrotnych naczyń po wyrobach monopolu spirytusowego.

haccap hccp hacap Dz.U. 1921 nr 67 poz. 439

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 lipca 1921 r. w przedmiocie postępowania celnego przy obrocie zagranicznym opakowań zwrotnych.

haccap hccp hacap Dz.U. 1920 nr 79 poz. 535

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie cen za naczynia do wydawanych z aptek lekarstw.

 
 

Ważne informacje

Podane symulacje cenowe nie są ofertą w rozumieniu prawa handlowego. Każdy podmiot rozpatrywany jest indywidualnie. W celu uzyskania dokładnego kosztorysu usługi prosimy o wypełnienie formularza ankiety.
Wszystki ceny są cenami netto.

 

 

 
Klienci HACCP ISO 22000 GHP GMP - referencje
Haccp w sklepie spożywczym, delikatesach, kioskach, barach. Księga jakości, instrukcje ghp, procedury gmp, zapisy karty kontroli
Materiały szkoleniowe z zakresu zasad HACCP, GHP, GMP
HACCP dla hurtowni nabiałowej, spożywczej, owocowo-warzywnej ogólnospożywczej przemysłowej pphu
Promocja systemów jakości w handlu
Obowiązki wdrażania systemu jakości i dobrych praktyk, zakłady gastronomiczne, sklepy, handel
Szkolenia dla pracowników w zakładzie. Programy szkoleń, najniższe ceny, EFS, dofinansowanie
Sklep internetowy z wzorcową dokumentacją ghp gmp haccp iso 9001
bezpieczeństwo żywności przepisy prawa rozporządzenie 852/2004 853/2004 uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
odpady zwierzęce roślinne zwierzęta rolnictwo gap europga owoce i warzywa normy ue dyrektywa maszynowa termometry maszyny i urządzenia

 
tomtom wrocław hccp
 

haccp hacap haccap haccp systemy jakości 22000 iso 9001 14001 żywność higiena pasze żywieniowe normy kcal delikatesy hurtownie intrukcje sanitarne epidemiologiczne procedury księga haccp sklep spożywczy pierogi gastronomia technologia gastronomicznej restauracja haccp bar szybkiej obsłgi księga HACCP dokumentacja dokumenty wzór ghp gmp plus gcp gap euroapgap rolnictwo instrukcje szkole przedszkolu zakład żywienia zbiorowego


:: mapa strony :: polityka prywatności ::
   
   

 

magazyny spożywcze, paszowe, wyposażenie gastronomii i handlu art. spożywczymi. Ksiega jakości Instrukcje procedury, delikatesów oraz HACCP zgodnie z wymaganiami Sanepid i Inspekcji Wet.. Szkolenia ISO 22000 Audity wewnętrzne i zewnętrzne z HACCP i haccp haccap hacap iso 22000 . iso 9001 wewnętrzne, dostawców i dokumentacji.dieta tabele produktów kcaldieta tabele produktów kcal; dieta tabele produktów kcal

ISO 22000 HACCP

Dane KRS: INSTYTUT RONALDA REAGANA