cena haccp w sklepie spożywczym
szkolenia iso 22000 haccap szkoleniowe przedszkolu przedszkole szkole szkoła żywieniu zbiorowym żywienie zbiorowe
Strona poświęcona wdrożeniom ISO 22000
Oferta firmy
Zapytanie HACCP ISO 22000 GHP GMP
Księga HACCP instrukcje GHP GMP materiały szkoleniowe audyt HACCP
HACCP w handlu sklepie spożywczym, delikatey hurtownie oraz marketów
Szkolenia pracowników z haccp i iso 22000, audyt dokumentacji
Kontakt do firmy
HACCP dla handlu gastronomii zakładów żywienia zbiorowego barów restauracji
Procedury ghp gmp dla handlu gastronomii zakładów żywienia zbiorowego restauracji
Instrukcje dla handlu sożywczego, przedszkoli i stołówek
Audyt systemów, norm, przed certyfikacją. Przygotowanie rapaortu i działań poaudytowych | korygujących
Księga jakości ISO 22000 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu, szkolenia
Księga jakości ISO 9001 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu
paszowe systemy ovocom gmp plus b2 b4.1 iso w paszach materiały rozporządzenia
europgap international food standard British Retail Consortium
Księga jakości ISO 18001 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu bhp w firmie
niskie ceny haccp najtaniej haccp ghp gmp iso 9001 dokumentacja profesjonalizm
ustawa instrukcje higiena rozporządzenia dot. HACCP
rozporządzenia (we) procedury ghp rozp. dot. GMP, system rasff, gmo, żywność ekologiczna, rolnictwo
PN-EN ISO 9001:2009 - wymagania, zmiany interpretacje iso9001 iso 9001 9000
linki ddd ghp gmp iso 9001 22000
transport żywności pasz GMP PLUS gmp+ zboża rzepak
system haccp w zakładach żywienia restauracjach sushi catering
 
branża spożywcza maszyny dyrektywa maszynowa pakowaczki linie produkcyjne technologia żywności
 
 
 
 
 
Blog - ISO 22000
www.food.org.pl
www.haccp.org.pl
www.epb.pl
www.food.org.pl
www.haccap.pl
Catering
Tabela Kaloryczności Produktów (kcal)
Hazard Analysis and Critical Control Point
Prawo - HACCP / GHP
   
   
pasożyty w żywności ddd szkodniki ochrona monitoring mysz karaluch
pestycydy dioksyny metale ciężkie wwa pah mykotoksyny
higiena mikrobiologia 2073/2005 higiena wyrobów salmonella e. coli listeria
audyty atp metoda luminometr kontrole wewnętrzne walidacja weryfikacja monitoring haccp
 

Przepisy prawne
ustawy, rozporządzenia, dyrektywy unijne

Strona zawiera najważniejsze akty prawne posegregowane na kila działów. W celu informowania Państwa o zachodzących zmianach prosimy o podanie adresu e-mail. Po zalogowaniu można korzystać z bazy aktów prawnych.

gmp+ pasze M.P. 1977 nr 5 poz. 39

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 1977 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy mięsa i przetworów mięsnych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

gmp+ pasze M.P. 1977 nr 3 poz. 24

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1977 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy mleka spożywczego i przetworów mlecznych, zbywanych przez jednostki organizacyjne przemysłu mleczarskiego zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

gmp+ pasze M.P. 1976 nr 26 poz. 113

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy zbóż, ziarna roślin oleistych i strączkowych oraz ich przetworów między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

gmp+ pasze M.P. 1976 nr 19 poz. 87

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy jaj, drobiu i ich przetworów między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

gmp+ pasze M.P. 1976 nr 19 poz. 86

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

gmp+ pasze M.P. 1976 nr 16 poz. 76

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży warzyw i owoców między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

gmp+ pasze M.P. 1976 nr 16 poz. 75

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży piwa między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

gmp+ pasze M.P. 1976 nr 16 poz. 74

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży wyrobów spirytusowych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

gmp+ pasze M.P. 1976 nr 1 poz. 3

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1975 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy ryb i przetworów rybnych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

gmp+ pasze M.P. 1975 nr 30 poz. 189

Zarządzenie Ministrów Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Komunikacji z dnia 25 września 1975 r. w sprawie norm ubytków naturalnych spirytusu przy przewozie i wyładunku w transporcie kolejowym i drogowym.

gmp+ pasze Dz.U. 1975 nr 23 poz. 128

Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 11 czerwca 1975 r. w sprawie zmian w organizacji Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

gmp+ pasze Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91

Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

gmp+ pasze Dz.U. 1974 nr 29 poz. 171

Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie świadectw pochodzenia zwierzyny.

gmp+ pasze M.P. 1974 nr 10 poz. 76

Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.

gmp+ pasze Dz.U. 1974 nr 4 poz. 25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1974 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych pracowników przemysłu spożywczego.

gmp+ pasze Dz.U. 1973 nr 51 poz. 293

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zezwoleń na produkcję, wprowadzanie do obrotu i na przywożenie z zagranicy niektórych środków spożywczych.

gmp+ pasze M.P. 1973 nr 20 poz. 118

Uchwała nr 94 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1973 r. w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.

gmp+ pasze Dz.U. 1973 nr 19 poz. 110

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1973 r. w sprawie zasad postępowania ze środkami spożywczymi i używkami o niewłaściwej jakości zdrowotnej.

gmp+ pasze M.P. 1973 nr 14 poz. 90

Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 marca 1973 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego i Skupu", zasad i trybu jej przyznawania i wręczania oraz sposobu noszenia.

gmp+ pasze M.P. 1973 nr 3 poz. 22

Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 15 stycznia 1973 r. w sprawie ustalenia norm ubytków naturalnych spirytusu podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów.

gmp+ pasze Dz.U. 1972 nr 44 poz. 279

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 10 października 1972 r. w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami.

gmp+ pasze Dz.U. 1972 nr 40 poz. 261

Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa z dnia 12 września 1972 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

gmp+ pasze M.P. 1972 nr 35 poz. 194

Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 26 czerwca 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm ubytków naturalnych wędlin podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów.

gmp+ pasze Dz.U. 1972 nr 32 poz. 222

Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 28 lipca 1972 r. w sprawie zasad i trybu powoływania oraz zakresu działania rzeczoznawców i zaprzysiężonych próbobiorców.

gmp+ pasze M.P. 1972 nr 31 poz. 173

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 2 czerwca 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym.

gmp+ pasze M.P. 1972 nr 31 poz. 170

Uchwała nr 147 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1972 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego i Skupu".

gmp+ pasze M.P. 1972 nr 6 poz. 42

Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 25 stycznia 1972 r. w sprawie norm dla towarów rolno-spożywczych pochodzących z importu.

gmp+ pasze M.P. 1971 nr 50 poz. 320

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 września 1971 r. w sprawie ogólnych warunków sanitarnych przy przewozie środków spożywczych.

gmp+ pasze M.P. 1971 nr 43 poz. 272

Uchwała nr 152 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1971 r. w sprawie kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych oraz przestrzegania higieny w zakładach produkujących i wprowadzających je do obrotu.

gmp+ pasze Dz.U. 1971 nr 36 poz. 323

Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę Konwencji (nr 68) dotyczącej zaopatrzenia w żywność i służby wyżywienia załóg na statkach, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r., Konwencji (nr 73) dotyczącej badania lekarskiego marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r. oraz Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.

gmp+ pasze M.P. 1971 nr 33 poz. 211

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 kwietnia 1971 r. w sprawie szczegółowych warunków produkcji i wprowadzania do obrotu dietetycznych środków spożywczych.

gmp+ pasze M.P. 1971 nr 22 poz. 145

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 kwietnia 1971 r. w sprawie przechowywania próbek środków spożywczych.

gmp+ pasze Dz.U. 1971 nr 12 poz. 115

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.

gmp+ pasze Dz.U. 1971 nr 9 poz. 96

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 marca 1971 r. w sprawie stanów chorobowych stanowiących przeciwwskazanie do wykonywania niektórych czynności z zakresu produkcji środków spożywczych oraz obrotu nimi.

gmp+ pasze M.P. 1971 nr 6 poz. 44

Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 19 stycznia 1971 r. w sprawie norm ubytków naturalnych mięsa wieprzowego w półtuszach zdekompletowanych.

gmp+ pasze M.P. 1971 nr 2 poz. 10

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 grudnia 1970 r. w sprawie szczegółowego określenia niektórych pojęć używanych w ustawie o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

gmp+ pasze M.P. 1970 nr 42 poz. 318

Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 27 listopada 1970 r. w sprawie zwalczania szkodników magazynowych artykułów spożywczych, produktów rolniczych i pasz.

gmp+ pasze Dz.U. 1970 nr 29 poz. 245

Ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

gmp+ pasze Dz.U. 1970 nr 23 poz. 186

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 14 września 1970 r. w sprawie ustalenia terminów zawiadamiania o wadach fizycznych artykułów żywnościowych.

gmp+ pasze Dz.U. 1970 nr 19 poz. 161

Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 30 lipca 1970 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy wykonywaniu kontroli i orzekaniu o jakości towarów przez organy Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

gmp+ pasze Dz.U. 1970 nr 19 poz. 160

Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 30 lipca 1970 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

gmp+ pasze Dz.U. 1970 nr 16 poz. 137

Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

gmp+ pasze Dz.U. 1970 nr 10 poz. 86

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

gmp+ pasze M.P. 1969 nr 49 poz. 379

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 października 1969 r. w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym.

gmp+ pasze M.P. 1969 nr 35 poz. 267

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 1969 r. w sprawie organizowania i prowadzenia publicznych zabaw.

gmp+ pasze Dz.U. 1969 nr 20 poz. 150

Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 16 czerwca 1969 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego.

gmp+ pasze Dz.U. 1969 nr 13 poz. 95

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

gmp+ pasze Dz.U. 1968 nr 48 poz. 346

Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 grudnia 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych.

gmp+ pasze M.P. 1968 nr 45 poz. 318

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 października 1968 r. w sprawie ustalenia norm ubytków naturalnych rozpuszczalnika acetonowego "H", węgla drzewnego z drewna liściastego, smoły z drewna iglastego oraz świeżych owoców: borówki czernicy, borówki brusznicy, dzikiej róży i kurki.

gmp+ pasze M.P. 1968 nr 21 poz. 135

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 6 maja 1968 r. w sprawie norm ubytków naturalnych ziemniaków przemysłowych i skrobi ziemniaczanej podczas przechowywania w zakładach przemysłu rolnego i spożywczego.

gmp+ pasze Dz.U. 1968 nr 20 poz. 125

Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 czerwca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu jajczarsko-drobiarskiego.

gmp+ pasze M.P. 1968 nr 3 poz. 19

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 13 stycznia 1968 r. w sprawie produkcji wyrobów ciastkarskich.

gmp+ pasze Dz.U. 1968 nr 1 poz. 2

Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 15 grudnia 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz w zakładach przemysłu paszowego.

gmp+ pasze M.P. 1967 nr 42 poz. 205

Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 10 lipca 1967 r. w sprawie ustalenia norm ubytków naturalnych ziarna zbóż podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów.

gmp+ pasze M.P. 1967 nr 36 poz. 171

Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 21 czerwca 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm ubytków naturalnych mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego podczas zamrażania i przechowywania w chłodniach składowych oraz wydawania z tych chłodni.

gmp+ pasze Dz.U. 1967 nr 33 poz. 163

Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 31 lipca 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu ziemniaczanego.

gmp+ pasze Dz.U. 1967 nr 31 poz. 156

Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 15 lipca 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piwowarskiego.

gmp+ pasze M.P. 1967 nr 22 poz. 103

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 kwietnia 1967 r. w sprawie ustalenia norm ubytku naturalnego: kalafonii ekstrakcyjnej, terpentyny ekstrakcyjnej, mączki drzewnej i trocin futrzarskich, żywicy w silosach, grzybów suszonych i oleju flotacyjnego.

gmp+ pasze Dz.U. 1967 nr 20 poz. 91

Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 17 maja 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu owocowo-warzywnego.

gmp+ pasze Dz.U. 1967 nr 12 poz. 54

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 marca 1967 r. zmieniające rozporządzenie o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi.

gmp+ pasze Dz.U. 1967 nr 4 poz. 15

Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 stycznia 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu mięsnego.

gmp+ pasze M.P. 1966 nr 46 poz. 231

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 16 sierpnia 1966 r. w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych przez placówki przemysłu gastronomicznego.

gmp+ pasze Dz.U. 1966 nr 43 poz. 257

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 października 1966 r. w sprawie odpowiedzialności sprzedawców za wady główne niektórych gatunków zwierząt.

gmp+ pasze M.P. 1966 nr 26 poz. 136

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 14 maja 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie porcjowania wyrobów mięsnych w zakładach gastronomicznych.

gmp+ pasze Dz.U. 1966 nr 22 poz. 142

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 9 kwietnia 1966 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach gastronomicznych i przemysłu garmażeryjnego.

gmp+ pasze M.P. 1966 nr 22 poz. 119

Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 5 maja 1966 r. w sprawie norm ubytków naturalnych mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego podczas zamrażania i przechowywania w chłodniach składowych oraz wydawania z tych chłodni.

gmp+ pasze M.P. 1966 nr 20 poz. 112

Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 28 kwietnia 1966 r. w sprawie norm ubytków naturalnych mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego podczas zamrażania i przechowywania w chłodniach przyzakładowych zakładów przemysłu mięsnego oraz wydawania z tych chłodni.

gmp+ pasze Dz.U. 1966 nr 12 poz. 74

Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 24 lutego 1966 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu olejarskiego.

gmp+ pasze Dz.U. 1965 nr 55 poz. 353

Oświadczenie Rządowe z dnia 18 grudnia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Algierię Konwencji (nr 68) dotyczącej zaopatrzenia w żywność i służby wyżywienia załóg na statkach, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r., Konwencji (nr 73) dotyczącej badania lekarskiego marynarzy i Konwencji (nr 74) dotyczącej świadectw kwalifikacyjnych starszych marynarzy, przyjętych w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r.

gmp+ pasze Dz.U. 1965 nr 11 poz. 71

Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu, Ministra Rolnictwa i Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 8 marca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w młynach, wytwórniach pasz i spichrzach zbożowych.

gmp+ pasze M.P. 1964 nr 74 poz. 348

Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 października 1964 r. w sprawie norm ubytków naturalnych wędlin podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów.

gmp+ pasze M.P. 1963 nr 75 poz. 373

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 czerwca 1963 r. w sprawie porcjowania wyrobów mięsnych w zakładach gastronomicznych.

gmp+ pasze Dz.U. 1963 nr 45 poz. 256

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi.

gmp+ pasze Dz.U. 1963 nr 45 poz. 255

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sztucznych środków słodzących.

gmp+ pasze Dz.U. 1963 nr 45 poz. 252

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 31 sierpnia 1963 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego.

gmp+ pasze M.P. 1962 nr 58 poz. 279

Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie wymagań eksportowych dla artykułów rolno-spożywczych przeznaczonych na eksport.

gmp+ pasze M.P. 1962 nr 2 poz. 7

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 grudnia 1961 r. w sprawie norm zaników spirytusu w gorzelniach rolniczych.

gmp+ pasze M.P. 1961 nr 57 poz. 252

Zarządzenie Ministra Komunikacji oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lipca 1961 r. w sprawie zasad współdziałania Kolejowej Służby Zdrowia z Państwową Inspekcją Sanitarną.

gmp+ pasze Dz.U. 1961 nr 4 poz. 27

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie nadzoru sanitarnego nad produkcją i obrotem mięsem mielonym lub siekanym chłodzonym lub mrożonym.

gmp+ pasze Dz.U. 1961 nr 4 poz. 26

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnymi.

gmp+ pasze Dz.U. 1961 nr 3 poz. 19

Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu, Ministra Rolnictwa i Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w młynach, wytwórniach pasz i w spichrzach zbożowych.

gmp+ pasze M.P. 1960 nr 15 poz. 69

Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 15 stycznia 1960 r. w sprawie norm ubytku naturalnego ziarna zbóż podczas przeładunku w elewatorach portowych.

gmp+ pasze Dz.U. 1960 nr 6 poz. 36

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1948 r. w sprawie sztucznych środków słodzących.

gmp+ pasze Dz.U. 1960 nr 4 poz. 29

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 lipca 1947 r. o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi.

gmp+ pasze M.P. 1959 nr 75 poz. 399

Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 1 sierpnia 1959 r. w sprawie produkcji przetworów i wyrobów garmażeryjnych z ryb, ich zbytu oraz zaopatrzenia prywatnych przetwórni rybnych w surowce do przetwórstwa.

gmp+ pasze Dz.U. 1959 nr 8 poz. 45

Oświadczenie Rządowe z dnia 22 stycznia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 68) dotyczącej zaopatrzenia w żywność i służby wyżywienia załóg na statkach, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r.

gmp+ pasze Dz.U. 1959 nr 5 poz. 34

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 1959 r. w sprawie nadzoru sanitarnego nad obrotem grzybami i przetwórstwem grzybów.

gmp+ pasze Dz.U. 1959 nr 2 poz. 17

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 października 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1929 r. o urzędowym badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa w kraju.

gmp+ pasze Dz.U. 1958 nr 64 poz. 312

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

gmp+ pasze Dz.U. 1958 nr 56 poz. 276

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi.

gmp+ pasze Dz.U. 1958 nr 56 poz. 275

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie warunków zdrowia wymaganych ze względów sanitarno-epidemiologicznych od osób wykonujących niektóre zajęcia zarobkowe.

gmp+ pasze M.P. 1958 nr 14 poz. 88

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 stycznia 1958 r. w sprawie norm ubytku naturalnego siana i słomy oraz owoców ziarnkowych.

gmp+ pasze Dz.U. 1958 nr 6 poz. 19

Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 31 grudnia 1957 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w cukrowniach i rafineriach cukru.

gmp+ pasze M.P. 1956 nr 63 poz. 749

Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 20 lipca 1956 r. w sprawie ustalenia norm ubytków naturalnych owoców cytrusowych przy przewozie w transporcie drogowym.

gmp+ pasze M.P. 1956 nr 56 poz. 618

Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 19 czerwca 1956 r. w sprawie wprowadzenia norm ubytków naturalnych suchego lodu w magazynowaniu.

gmp+ pasze M.P. 1956 nr 11 poz. 139

Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 stycznia 1956 r. w sprawie warunków sanitarnych na statkach żeglugi śródlądowej.

gmp+ pasze Dz.U. 1956 nr 7 poz. 37

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 lutego 1956 r. w sprawie obowiązku poddawania sprawdzaniu mięsa sprowadzanego do niektórych miejscowości.

gmp+ pasze M.P. 1955 nr 63 poz. 752

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 1955 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy pobieraniu do badania prób artykułów żywności i niektórych wyrobów przemysłowych mających wpływ na zdrowie człowieka.

gmp+ pasze M.P. 1955 nr 36 poz. 355

Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego z dnia 23 marca 1955 r. w sprawie niektórych obowiązków organów resortu rolnictwa oraz przemysłu mięsnego i mleczarskiego w rzeźniach i eksportowych przetwórniach mięsnych.

gmp+ pasze Dz.U. 1955 nr 1 poz. 7

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1948 r. w sprawie sztucznych środków słodzących.

 
 

Ważne informacje

Podane symulacje cenowe nie są ofertą w rozumieniu prawa handlowego. Każdy podmiot rozpatrywany jest indywidualnie. W celu uzyskania dokładnego kosztorysu usługi prosimy o wypełnienie formularza ankiety.
Wszystki ceny są cenami netto.

 

 

 
Klienci HACCP ISO 22000 GHP GMP - referencje
Haccp w sklepie spożywczym, delikatesach, kioskach, barach. Księga jakości, instrukcje ghp, procedury gmp, zapisy karty kontroli
Materiały szkoleniowe z zakresu zasad HACCP, GHP, GMP
HACCP dla hurtowni nabiałowej, spożywczej, owocowo-warzywnej ogólnospożywczej przemysłowej pphu
Promocja systemów jakości w handlu
Obowiązki wdrażania systemu jakości i dobrych praktyk, zakłady gastronomiczne, sklepy, handel
Szkolenia dla pracowników w zakładzie. Programy szkoleń, najniższe ceny, EFS, dofinansowanie
Sklep internetowy z wzorcową dokumentacją ghp gmp haccp iso 9001
bezpieczeństwo żywności przepisy prawa rozporządzenie 852/2004 853/2004 uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
odpady zwierzęce roślinne zwierzęta rolnictwo gap europga owoce i warzywa normy ue dyrektywa maszynowa termometry maszyny i urządzenia

 
tomtom wrocław hccp
 

haccp hacap haccap haccp systemy jakości 22000 iso 9001 14001 żywność higiena pasze żywieniowe normy kcal delikatesy hurtownie intrukcje sanitarne epidemiologiczne procedury księga haccp sklep spożywczy pierogi gastronomia technologia gastronomicznej restauracja haccp bar szybkiej obsłgi księga HACCP dokumentacja dokumenty wzór ghp gmp plus gcp gap euroapgap rolnictwo instrukcje szkole przedszkolu zakład żywienia zbiorowego


:: mapa strony :: polityka prywatności ::
   
   

 

magazyny spożywcze, paszowe, wyposażenie gastronomii i handlu art. spożywczymi. Ksiega jakości Instrukcje procedury, delikatesów oraz HACCP zgodnie z wymaganiami Sanepid i Inspekcji Wet.. Szkolenia ISO 22000 Audity wewnętrzne i zewnętrzne z HACCP i haccp haccap hacap iso 22000 . iso 9001 wewnętrzne, dostawców i dokumentacji.dieta tabele produktów kcaldieta tabele produktów kcal; dieta tabele produktów kcal

ISO 22000 HACCP

Dane KRS: INSTYTUT RONALDA REAGANA