cena haccp w sklepie spożywczym
szkolenia iso 22000 haccap szkoleniowe przedszkolu przedszkole szkole szkoła żywieniu zbiorowym żywienie zbiorowe
Strona poświęcona wdrożeniom ISO 22000
Oferta firmy
Zapytanie HACCP ISO 22000 GHP GMP
Księga HACCP instrukcje GHP GMP materiały szkoleniowe audyt HACCP
HACCP w handlu sklepie spożywczym, delikatey hurtownie oraz marketów
Szkolenia pracowników z haccp i iso 22000, audyt dokumentacji
Kontakt do firmy
HACCP dla handlu gastronomii zakładów żywienia zbiorowego barów restauracji
Procedury ghp gmp dla handlu gastronomii zakładów żywienia zbiorowego restauracji
Instrukcje dla handlu sożywczego, przedszkoli i stołówek
Audyt systemów, norm, przed certyfikacją. Przygotowanie rapaortu i działań poaudytowych | korygujących
Księga jakości ISO 22000 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu, szkolenia
Księga jakości ISO 9001 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu
paszowe systemy ovocom gmp plus b2 b4.1 iso w paszach materiały rozporządzenia
europgap international food standard British Retail Consortium
Księga jakości ISO 18001 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu bhp w firmie
niskie ceny haccp najtaniej haccp ghp gmp iso 9001 dokumentacja profesjonalizm
ustawa instrukcje higiena rozporządzenia dot. HACCP
rozporządzenia (we) procedury ghp rozp. dot. GMP, system rasff, gmo, żywność ekologiczna, rolnictwo
PN-EN ISO 9001:2009 - wymagania, zmiany interpretacje iso9001 iso 9001 9000
linki ddd ghp gmp iso 9001 22000
transport żywności pasz GMP PLUS gmp+ zboża rzepak
system haccp w zakładach żywienia restauracjach sushi catering
 
branża spożywcza maszyny dyrektywa maszynowa pakowaczki linie produkcyjne technologia żywności
 
 
 
 
 
Blog - ISO 22000
www.food.org.pl
www.haccp.org.pl
www.epb.pl
www.food.org.pl
www.haccap.pl
Catering
Tabela Kaloryczności Produktów (kcal)
Hazard Analysis and Critical Control Point
Prawo - HACCP / GHP
   
   
pasożyty w żywności ddd szkodniki ochrona monitoring mysz karaluch
pestycydy dioksyny metale ciężkie wwa pah mykotoksyny
higiena mikrobiologia 2073/2005 higiena wyrobów salmonella e. coli listeria
audyty atp metoda luminometr kontrole wewnętrzne walidacja weryfikacja monitoring haccp
 

Przepisy prawne
ustawy, rozporządzenia, dyrektywy unijne

Strona zawiera najważniejsze akty prawne posegregowane na kila działów. W celu informowania Państwa o zachodzących zmianach prosimy o podanie adresu e-mail. Po zalogowaniu można korzystać z bazy aktów prawnych.

innowacja haccp Dz.U. 2004 nr 40 poz. 370

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu

innowacja haccp Dz.U. 2004 nr 37 poz. 334

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie metod analiz niektórych produktów i półproduktów przemysłu cukrowniczego

innowacja haccp Dz.U. 2004 nr 34 poz. 293

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

innowacja haccp Dz.U. 2004 nr 5 poz. 36

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych półproduktów i produktów przemysłu cukrowniczego

innowacja haccp Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2309

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie metod analiz jaj kurzych

innowacja haccp Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2297

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

innowacja haccp Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2220

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz o zmianie innych ustaw

innowacja haccp Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1900

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków

innowacja haccp Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1773

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu

innowacja haccp Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1735

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych

innowacja haccp Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1734

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego

innowacja haccp Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1733

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych

innowacja haccp Dz.U. 2003 nr 161 poz. 1566

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej tusz wołowych

innowacja haccp Dz.U. 2003 nr 158 poz. 1535

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

innowacja haccp Dz.U. 2003 nr 147 poz. 1433

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie jakości handlowej jaj kurzych

innowacja haccp Dz.U. 2003 nr 143 poz. 1398

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych

innowacja haccp Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1318

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie metod analiz alkoholu etylowego rolniczego oraz metod pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej

innowacja haccp Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1275

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne

innowacja haccp Dz.U. 2003 nr 126 poz. 1173

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie metod analiz wyrobów winiarskich do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej

innowacja haccp Dz.U. 2003 nr 125 poz. 1169

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie określenia grup produktów leczniczych oraz wymagań dotyczących dokumentacji wyników badań tych produktów

innowacja haccp Dz.U. 2003 nr 105 poz. 995

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania

innowacja haccp Dz.U. 2003 nr 80 poz. 725

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

innowacja haccp Dz.U. 2003 nr 35 poz. 301

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia niewłaściwej jakości zdrowotnej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności

innowacja haccp Dz.U. 2003 nr 35 poz. 300

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności

innowacja haccp Dz.U. 2003 nr 17 poz. 154

Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych.

innowacja haccp Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2088

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny, badań laboratoryjnych i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat.

innowacja haccp Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1933

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej.

innowacja haccp Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1932

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości handlowej.

innowacja haccp Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1813

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych.

innowacja haccp Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

innowacja haccp Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1362

Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o napojach spirytusowych.

innowacja haccp Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1280

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

innowacja haccp Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1279

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

innowacja haccp Dz.U. 2002 nr 145 poz. 1225

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji środków farmaceutycznych i leków.

innowacja haccp Dz.U. 2002 nr 96 poz. 851

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami.

innowacja haccp Dz.U. 2002 nr 74 poz. 682

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny i wydanie orzeczenia o jakości handlowej towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą oraz sposobu ich obliczania i pobierania opłat.

innowacja haccp Dz.U. 2002 nr 39 poz. 356

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania organów Inspekcji Handlowej, wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji oraz trybu wydawania i wymiany legitymacji.

innowacja haccp Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1802

Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", o spółdzielniach mieszkaniowych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006, o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe.

innowacja haccp Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1408

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

innowacja haccp Dz.U. 2001 nr 63 poz. 634

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

innowacja haccp Dz.U. 2000 nr 23 poz. 293

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych

innowacja haccp Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1116

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie trybu postępowania organów Inspekcji Handlowej.

innowacja haccp Dz.U. 1997 nr 36 poz. 223

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny i wydanie orzeczenia o jakości handlowej towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą oraz sposobu obliczania i pobierania opłat.

innowacja haccp Dz.U. 1997 nr 8 poz. 42

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 stycznia 1997 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny i wydanie orzeczenia o jakości handlowej towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą oraz sposobu obliczania i pobierania opłat.

innowacja haccp Dz.U. 1997 nr 8 poz. 41

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania oceny i wydawania orzeczeń o jakości handlowej towarów, rozpatrywania odwołań od orzeczeń inspektorów i powoływania Komisji Rzeczoznawców Centralnego Inspektoratu Standaryzacji oraz wzorów druków wymaganych dokumentów.

innowacja haccp Dz.U. 1995 nr 11 poz. 52

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 stycznia 1995 r. w sprawie obowiązków wytwórcy i importera leków w zakresie wprowadzania do obrotu środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt oraz kontroli seryjnej.

innowacja haccp Dz.U. 1995 nr 9 poz. 45

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie rejestru środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt.

innowacja haccp Dz.U. 1993 nr 55 poz. 251

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji.

innowacja haccp Dz.U. 1993 nr 55 poz. 250

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.

innowacja haccp Dz.U. 1993 nr 30 poz. 139

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 marca 1993 r. w sprawie obowiązków wytwórcy i importera leków w zakresie wprowadzania do obrotu środków farmaceutycznych i materiałów medycznych oraz ich kontroli seryjnej.

innowacja haccp M.P. 1993 nr 28 poz. 300

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 maja 1993 r. w sprawie zasad i trybu przedłużania terminu ważności środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.

innowacja haccp M.P. 1993 nr 26 poz. 278

Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie opłat za czynności urzędów probierczych.

innowacja haccp Dz.U. 1993 nr 16 poz. 68

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym.

innowacja haccp Dz.U. 1993 nr 10 poz. 49

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 stycznia 1993 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli, zasad i trybu pobierania prób do badań, przeprowadzania badań oraz zasad odpłatności.

innowacja haccp Dz.U. 1991 nr 105 poz. 452

Ustawa z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym.

innowacja haccp M.P. 1991 nr 29 poz. 211

Uchwała nr 132 Rady Ministrów z dnia 9 września 1991 r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Państwowej Inspekcji Technicznej Rolnictwa.

innowacja haccp M.P. 1990 nr 19 poz. 148

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za przyznanie prawa do oznaczenia wyrobów państwowymi znakami jakości i znakiem bezpieczeństwa.

innowacja haccp Dz.U. 1988 nr 39 poz. 310

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym.

innowacja haccp M.P. 1988 nr 34 poz. 314

Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 5 grudnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za wady produktu.

innowacja haccp M.P. 1988 nr 32 poz. 291

Uchwała nr 198 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1988 r. w sprawie określenia pełnomocnego organu państwowego zapewniającego uczestnictwo strony polskiej w Systemie oceny jakości i atestacji wzajemnie dostarczanych wyrobów.

innowacja haccp Dz.U. 1988 nr 29 poz. 205

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym.

innowacja haccp Dz.U. 1988 nr 29 poz. 200

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. w sprawie przeprowadzania kontroli jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości oraz terenowe urzędy miar i jakości.

innowacja haccp M.P. 1988 nr 27 poz. 238

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu stosowania ulg w podatku dochodowym.

innowacja haccp Dz.U. 1988 nr 27 poz. 195

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.

innowacja haccp Dz.U. 1988 nr 10 poz. 78

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. w sprawie niektórych ulg i zwolnień finansowych dla wykonawców inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz producentów materiałów i wyrobów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.

innowacja haccp Dz.U. 1988 nr 2 poz. 3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym.

innowacja haccp Dz.U. 1987 nr 33 poz. 181

Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania gospodarki narodowej.

innowacja haccp M.P. 1987 nr 15 poz. 135

Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 maja 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli jakości materiału siewnego.

innowacja haccp Dz.U. 1987 nr 8 poz. 52

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.

innowacja haccp M.P. 1987 nr 5 poz. 39

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu stosowania ulg w podatku dochodowym.

innowacja haccp Dz.U. 1987 nr 3 poz. 19

Ustawa z dnia 28 stycznia 1987 r. o środkach farmaceutycznych, artykułach sanitarnych i aptekach.

innowacja haccp Dz.U. 1986 nr 44 poz. 215

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym.

innowacja haccp Dz.U. 1986 nr 44 poz. 214

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym.

innowacja haccp M.P. 1986 nr 33 poz. 247

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 6 grudnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 207 Rady Ministrów z dnia 27 września 1982 r. w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

innowacja haccp M.P. 1986 nr 15 poz. 99

Uchwała nr 74 Rady Ministrów z dnia 19 maja 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

innowacja haccp Dz.U. 1986 nr 13 poz. 78

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym.

innowacja haccp M.P. 1986 nr 12 poz. 87

Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 31 stycznia 1986 r. w sprawie zasad obliczania efektów stanowiących podstawę do ustalania wysokości wynagrodzeń za pracownicze projekty wynalazcze.

innowacja haccp Dz.U. 1985 nr 49 poz. 261

Obwieszczenie Ministra do Spraw Cen z dnia 15 października 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.

innowacja haccp M.P. 1985 nr 27 poz. 195

Zarządzenie Ministrów Gospodarki Materiałowej oraz Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 26 sierpnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazów towarów produkcji krajowej objętych gwarancją producenta.

innowacja haccp M.P. 1985 nr 10 poz. 86

Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli jakości materiału siewnego.

innowacja haccp Dz.U. 1984 nr 31 poz. 167

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 maja 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

innowacja haccp M.P. 1984 nr 29 poz. 200

Uchwała nr 182 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1984 r. w sprawie utworzenia i wykorzystywania Funduszu Rozwoju Rynku.

innowacja haccp M.P. 1984 nr 16 poz. 117

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1984 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za przyznanie prawa do oznaczania wyrobów państwowymi znakami jakości i znakiem bezpieczeństwa.

innowacja haccp M.P. 1984 nr 6 poz. 45

Uchwała nr 25 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1984 r. w sprawie oznaczania wyrobów państwowymi znakami jakości i znakiem bezpieczeństwa oraz konsekwencji ekonomicznych za nieodpowiednią jakość.

innowacja haccp M.P. 1984 nr 1 poz. 2

Uchwała nr 187 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

innowacja haccp M.P. 1983 nr 44 poz. 263

Zarządzenie Ministrów Gospodarki Materiałowej oraz Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 1 grudnia 1983 r. w sprawie wykazów towarów produkcji krajowej objętych gwarancją producenta.

innowacja haccp M.P. 1983 nr 20 poz. 116

Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 czerwca 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli jakości materiału siewnego.

innowacja haccp M.P. 1983 nr 4 poz. 27

Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 26 stycznia 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad obliczania efektów stanowiących podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzeń za pracownicze projekty wynalazcze.

innowacja haccp M.P. 1982 nr 26 poz. 235

Uchwała nr 207 Rady Ministrów z dnia 27 września 1982 r. w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

innowacja haccp M.P. 1982 nr 10 poz. 75

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 16 marca 1982 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji jakości usług dla ludności.

innowacja haccp Dz.U. 1982 nr 7 poz. 52

Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.

innowacja haccp M.P. 1981 nr 22 poz. 203

Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 sierpnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli jakości materiału siewnego.

innowacja haccp M.P. 1980 nr 17 poz. 85

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 czerwca 1980 r. w sprawie kontroli jakości materiału siewnego.

innowacja haccp M.P. 1980 nr 17 poz. 84

Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 2 lipca 1980 r. w sprawie zasad obliczania efektów stanowiących podstawę do ustalania wysokości wynagrodzeń za pracownicze projekty wynalazcze.

innowacja haccp M.P. 1980 nr 8 poz. 36

Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 4 marca 1980 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji oraz zasad dokonywania oceny jakości robót i obiektów budowlanych.

innowacja haccp Dz.U. 1979 nr 22 poz. 130

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1979 r. w sprawie kwalifikacji jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych.

innowacja haccp Dz.U. 1979 nr 20 poz. 120

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń oraz do wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw im zleconych.

innowacja haccp Dz.U. 1979 nr 19 poz. 113

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1979 r. w sprawie przeprowadzania przez organizacje społeczne ocen jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych.

innowacja haccp Dz.U. 1979 nr 19 poz. 112

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1979 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości.

innowacja haccp Dz.U. 1979 nr 2 poz. 7

Ustawa z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych.

 
 

Ważne informacje

Podane symulacje cenowe nie są ofertą w rozumieniu prawa handlowego. Każdy podmiot rozpatrywany jest indywidualnie. W celu uzyskania dokładnego kosztorysu usługi prosimy o wypełnienie formularza ankiety.
Wszystki ceny są cenami netto.

 

 

 
Klienci HACCP ISO 22000 GHP GMP - referencje
Haccp w sklepie spożywczym, delikatesach, kioskach, barach. Księga jakości, instrukcje ghp, procedury gmp, zapisy karty kontroli
Materiały szkoleniowe z zakresu zasad HACCP, GHP, GMP
HACCP dla hurtowni nabiałowej, spożywczej, owocowo-warzywnej ogólnospożywczej przemysłowej pphu
Promocja systemów jakości w handlu
Obowiązki wdrażania systemu jakości i dobrych praktyk, zakłady gastronomiczne, sklepy, handel
Szkolenia dla pracowników w zakładzie. Programy szkoleń, najniższe ceny, EFS, dofinansowanie
Sklep internetowy z wzorcową dokumentacją ghp gmp haccp iso 9001
bezpieczeństwo żywności przepisy prawa rozporządzenie 852/2004 853/2004 uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
odpady zwierzęce roślinne zwierzęta rolnictwo gap europga owoce i warzywa normy ue dyrektywa maszynowa termometry maszyny i urządzenia

 
tomtom wrocław hccp
 

haccp hacap haccap haccp systemy jakości 22000 iso 9001 14001 żywność higiena pasze żywieniowe normy kcal delikatesy hurtownie intrukcje sanitarne epidemiologiczne procedury księga haccp sklep spożywczy pierogi gastronomia technologia gastronomicznej restauracja haccp bar szybkiej obsłgi księga HACCP dokumentacja dokumenty wzór ghp gmp plus gcp gap euroapgap rolnictwo instrukcje szkole przedszkolu zakład żywienia zbiorowego


:: mapa strony :: polityka prywatności ::
   
   

 

magazyny spożywcze, paszowe, wyposażenie gastronomii i handlu art. spożywczymi. Ksiega jakości Instrukcje procedury, delikatesów oraz HACCP zgodnie z wymaganiami Sanepid i Inspekcji Wet.. Szkolenia ISO 22000 Audity wewnętrzne i zewnętrzne z HACCP i haccp haccap hacap iso 22000 . iso 9001 wewnętrzne, dostawców i dokumentacji.dieta tabele produktów kcaldieta tabele produktów kcal; dieta tabele produktów kcal

ISO 22000 HACCP

Dane KRS: INSTYTUT RONALDA REAGANA