cena haccp w sklepie spożywczym
szkolenia iso 22000 haccap szkoleniowe przedszkolu przedszkole szkole szkoła żywieniu zbiorowym żywienie zbiorowe
Strona poświęcona wdrożeniom ISO 22000
Oferta firmy
Zapytanie HACCP ISO 22000 GHP GMP
Księga HACCP instrukcje GHP GMP materiały szkoleniowe audyt HACCP
HACCP w handlu sklepie spożywczym, delikatey hurtownie oraz marketów
Szkolenia pracowników z haccp i iso 22000, audyt dokumentacji
Kontakt do firmy
HACCP dla handlu gastronomii zakładów żywienia zbiorowego barów restauracji
Procedury ghp gmp dla handlu gastronomii zakładów żywienia zbiorowego restauracji
Instrukcje dla handlu sożywczego, przedszkoli i stołówek
Audyt systemów, norm, przed certyfikacją. Przygotowanie rapaortu i działań poaudytowych | korygujących
Księga jakości ISO 22000 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu, szkolenia
Księga jakości ISO 9001 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu
paszowe systemy ovocom gmp plus b2 b4.1 iso w paszach materiały rozporządzenia
europgap international food standard British Retail Consortium
Księga jakości ISO 18001 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu bhp w firmie
niskie ceny haccp najtaniej haccp ghp gmp iso 9001 dokumentacja profesjonalizm
ustawa instrukcje higiena rozporządzenia dot. HACCP
rozporządzenia (we) procedury ghp rozp. dot. GMP, system rasff, gmo, żywność ekologiczna, rolnictwo
PN-EN ISO 9001:2009 - wymagania, zmiany interpretacje iso9001 iso 9001 9000
linki ddd ghp gmp iso 9001 22000
transport żywności pasz GMP PLUS gmp+ zboża rzepak
system haccp w zakładach żywienia restauracjach sushi catering
 
branża spożywcza maszyny dyrektywa maszynowa pakowaczki linie produkcyjne technologia żywności
 
 
 
 
 
Blog - ISO 22000
www.food.org.pl
www.haccp.org.pl
www.epb.pl
www.food.org.pl
www.haccap.pl
Catering
Tabela Kaloryczności Produktów (kcal)
Hazard Analysis and Critical Control Point
Prawo - HACCP / GHP
   
   
pasożyty w żywności ddd szkodniki ochrona monitoring mysz karaluch
pestycydy dioksyny metale ciężkie wwa pah mykotoksyny
higiena mikrobiologia 2073/2005 higiena wyrobów salmonella e. coli listeria
audyty atp metoda luminometr kontrole wewnętrzne walidacja weryfikacja monitoring haccp
 

Przepisy prawne
ustawy, rozporządzenia, dyrektywy unijne

Strona zawiera najważniejsze akty prawne posegregowane na kila działów. W celu informowania Państwa o zachodzących zmianach prosimy o podanie adresu e-mail. Po zalogowaniu można korzystać z bazy aktów prawnych.

szkolenia iso Dz.U. 1993 nr 12 poz. 58

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 stycznia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa.

szkolenia iso Dz.U. 1992 nr 100 poz. 504

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

szkolenia iso Dz.U. 1992 nr 91 poz. 456

Ustawa z dnia 6 listopada 1992 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

szkolenia iso Dz.U. 1992 nr 86 poz. 437

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.

szkolenia iso Dz.U. 1992 nr 86 poz. 436

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.

szkolenia iso Dz.U. 1992 nr 78 poz. 399

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

szkolenia iso Dz.U. 1992 nr 77 poz. 389

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.

szkolenia iso Dz.U. 1992 nr 71 poz. 358

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 1992 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

szkolenia iso Dz.U. 1992 nr 65 poz. 331

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.

szkolenia iso Dz.U. 1992 nr 62 poz. 308

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

szkolenia iso Dz.U. 1992 nr 54 poz. 266

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

szkolenia iso Dz.U. 1992 nr 52 poz. 241

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastepczą.

szkolenia iso Dz.U. 1992 nr 47 poz. 214

Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 20 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami.

szkolenia iso Dz.U. 1992 nr 33 poz. 144

Ustawa z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

szkolenia iso Dz.U. 1992 nr 32 poz. 142

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.

szkolenia iso Dz.U. 1992 nr 32 poz. 140

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1992 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.

szkolenia iso Dz.U. 1992 nr 32 poz. 138

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.

szkolenia iso Dz.U. 1992 nr 31 poz. 133

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 marca 1992 r. w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

szkolenia iso M.P. 1992 nr 23 poz. 171

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.

szkolenia iso Dz.U. 1992 nr 9 poz. 34

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.

szkolenia iso Dz.U. 1992 nr 9 poz. 33

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.

szkolenia iso Dz.U. 1992 nr 1 poz. 1

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

szkolenia iso Dz.U. 1991 nr 124 poz. 548

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przychodów nie zaliczonych do wynagrodzeń.

szkolenia iso Dz.U. 1991 nr 123 poz. 547

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.

szkolenia iso Dz.U. 1991 nr 123 poz. 546

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.

szkolenia iso Dz.U. 1991 nr 121 poz. 531

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.

szkolenia iso Dz.U. 1991 nr 84 poz. 382

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1991 r. w sprawie opłat za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym.

szkolenia iso Dz.U. 1991 nr 73 poz. 322

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie przychodów nie zaliczonych do wynagrodzeń.

szkolenia iso Dz.U. 1991 nr 64 poz. 272

Ustawa z dnia 21 czerwca 1991 r. o wprowadzeniu częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatoriach uzdrowiskowych.

szkolenia iso Dz.U. 1991 nr 60 poz. 256

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 1991 r. w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.

szkolenia iso M.P. 1991 nr 33 poz. 237

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 1991 r. w sprawie wykonania przez Rząd postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 1991 r. w sprawie realizacji uchwał sejmowych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

szkolenia iso M.P. 1991 nr 28 poz. 202

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 sierpnia 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyżywienia oraz wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz zasad ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą.

szkolenia iso M.P. 1991 nr 28 poz. 200

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 1991 r. w sprawie realizacji uchwał sejmowych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

szkolenia iso M.P. 1991 nr 26 poz. 178

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1991 r. w sprawie aktualnej sytuacji gospodarczej oraz kierunków polityki gospodarczej w 1991 r.

szkolenia iso M.P. 1991 nr 9 poz. 66

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lutego 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyżywienia oraz wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz zasad ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą.

szkolenia iso Dz.U. 1991 nr 7 poz. 25

Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

szkolenia iso M.P. 1991 nr 6 poz. 43

Postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 5 lutego 1991 r. o wszczęciu postępowania antydumpingowego.

szkolenia iso M.P. 1991 nr 5 poz. 29

Uchwała nr 12 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1991 r. w sprawie powołania Rady Rozwoju Wsi.

szkolenia iso Dz.U. 1990 nr 85 poz. 500

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

szkolenia iso M.P. 1990 nr 45 poz. 348

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 listopada 1990 r. w sprawie wykazu substancji dodatkowych dozwolonych i zanieczyszczeń technicznych w środkach spożywczych i używkach.

szkolenia iso Dz.U. 1990 nr 39 poz. 227

Rozporządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 18 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami.

szkolenia iso M.P. 1990 nr 26 poz. 205

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 czerwca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyżywienia oraz wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz zasad ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą.

szkolenia iso Dz.U. 1990 nr 25 poz. 145

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1990 r. w sprawie określenia grup wyrobów i usług dotowanych z budżetu w 1990 r.

szkolenia iso M.P. 1990 nr 11 poz. 83

Uchwała Nr 39 Rady Ministrów z dnia 24 marca 1990 r. w sprawie zmiany niektórych zasad odpłatności konsumentów za korzystanie z żywienia przyzakładowego oraz pokrywania kosztów tego żywienia.

szkolenia iso Dz.U. 1990 nr 6 poz. 40

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi.

szkolenia iso M.P. 1990 nr 2 poz. 11

Uchwała nr 10 Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen artykułów żywnościowych do świadczeń emerytalno-rentowych i innych pieniężnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

szkolenia iso M.P. 1989 nr 35 poz. 278

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 października 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen artykułów żywnościowych.

szkolenia iso M.P. 1989 nr 35 poz. 274

Uchwała nr 147 Rady Ministrów z dnia 16 października 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen artykułów żywnościowych dla niektórych osób.

szkolenia iso M.P. 1989 nr 35 poz. 273

Uchwała nr 146 Rady Ministrów z dnia 16 października 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen artykułów żywnościowych do świadczeń emerytalno-rentowych i innych pieniężnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

szkolenia iso M.P. 1989 nr 35 poz. 272

Uchwała nr 145 Rady Ministrów z dnia 16 października 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen artykułów żywnościowych, przysługujących żołnierzom, osobom spełniającym zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członkom ich rodzin.

szkolenia iso Dz.U. 1989 nr 35 poz. 192

Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

szkolenia iso M.P. 1989 nr 34 poz. 267

Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 26 września 1989 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń w zakresie wyżywienia, zakwaterowania i zwrotu kosztów przejazdu i przewozu sprzętu dla zawodników, trenerów i instruktorów oraz innych osób uczestniczących w imprezach sportowych i procesie szkolenia.

szkolenia iso M.P. 1989 nr 34 poz. 265

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 września 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyżywienia oraz wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz zasad ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą.

szkolenia iso M.P. 1989 nr 30 poz. 235

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 sierpnia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen podstawowych artykułów żywnościowych.

szkolenia iso M.P. 1989 nr 30 poz. 231

Uchwała nr 131 Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dodatków z tytułu cen podstawowych artykułów żywnościowych, przysługujących żołnierzom, osobom spełniającym zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członkom ich rodzin.

szkolenia iso M.P. 1989 nr 30 poz. 230

Uchwała nr 130 Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen podstawowych artykułów żywnościowych do świadczeń emerytalno-rentowych i innych pieniężnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

szkolenia iso M.P. 1989 nr 30 poz. 229

Uchwała nr 129 Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen podstawowych artykułów żywnościowych dla niektórych osób.

szkolenia iso M.P. 1989 nr 24 poz. 189

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen podstawowych artykułów żywnościowych.

v M.P. 1989 nr 24 poz. 188

Uchwała nr 112 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen podstawowych artykułów żywnościowych, przysługujących żołnierzom, osobom spełniającym zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członkom ich rodzin.

v M.P. 1989 nr 24 poz. 187

Uchwała nr 111 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen podstawowych artykułów żywnościowych do świadczeń emerytalno-rentowych i innych pieniężnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

v M.P. 1989 nr 24 poz. 186

Uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen podstawowych artykułów żywnościowych dla niektórych osób.

v M.P. 1989 nr 24 poz. 182

Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. uchylająca uchwałę w sprawie reglamentacji obrotu towarowego niektórymi surowcami i produktami spożywczymi.

szkolenia iso M.P. 1989 nr 12 poz. 99

Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 24 kwietnia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń w zakresie wyżywienia, zakwaterowania i zwrotu kosztów przejazdu i przewozu sprzętu dla zawodników, trenerów i instruktorów oraz innych osób uczestniczących w imprezach sportowych i procesie szkolenia.

szkolenia isoszkolenia iso M.P. 1988 nr 30 poz. 272

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1988 r. w sprawie norm wyżywienia oraz wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz zasad ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą.

szkolenia iso M.P. 1988 nr 17 poz. 142

Zarządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 24 maja 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji żywienia przyzakładowego oraz zasad rozliczeń między stronami z tytułu świadczenia usług żywienia przyzakładowego.

szkolenia iso Dz.U. 1987 nr 2 poz. 16

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na produkcję, wprowadzanie do obrotu i na przywożenie z zagranicy niektórych środków spożywczych.

szkolenia iso M.P. 1985 nr 39 poz. 259

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 października 1985 r. w sprawie wykazu substancji dodatkowych dozwolonych i zanieczyszczeń technicznych w środkach spożywczych i używkach oraz na ich powierzchni.

szkolenia iso M.P. 1985 nr 23 poz. 179

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 lipca 1985 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinny odpowiadać posiłki profilaktyczne i regeneracyjne wzmacniające pod względem składu i wartości odżywczej, oraz warunków higieniczno-sanitarnych wydawania tych posiłków.

szkolenia iso Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

szkolenia isoszkolenia iso Dz.U. 1985 nr 7 poz. 21

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

szkolenia iso Dz.U. 1984 nr 44 poz. 236

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1984 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

szkolenia iso Dz.U. 1984 nr 44 poz. 235

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

szkolenia iso Dz.U. 1984 nr 31 poz. 167

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 maja 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

szkolenia isoszkolenia iso M.P. 1984 nr 28 poz. 185

Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.

szkolenia iso M.P. 1984 nr 25 poz. 168

Uchwała nr 134 Rady Ministrów z dnia 8 października 1984 r. w sprawie zasad wydawania posiłków profilaktycznych i regeneracyjnych wzmacniających pracownikom zatrudnionym w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub szczególnie uciążliwych.

szkolenia iso M.P. 1984 nr 16 poz. 113

Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.

szkolenia iso M.P. 1984 nr 13 poz. 97

Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 maja 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obrotu zbożem i rzepakiem oraz głównymi przetworami zbożowymi.

szkolenia iso M.P. 1984 nr 4 poz. 38

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 31 stycznia 1984 r. w sprawie zasad organizacji żywienia przyzakładowego oraz zasad rozliczeń między stronami z tytułu świadczenia usług żywienia przyzakładowego.

szkolenia iso M.P. 1984 nr 3 poz. 29

Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 27 stycznia 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 24 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie rekompensat pieniężnych z tytułu wprowadzenia z dniem 1 lutego 1982 r. nowych cen detalicznych podstawowych artykułów żywnościowych, opału i energii.

szkolenia iso M.P. 1984 nr 3 poz. 28

Zarządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Finansów z dnia 23 stycznia 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania rekompensaty z tytułu podwyżek cen detalicznych chleba i przetworów zbożowo-mącznych oraz zasad odpłatności z tytułu korekty stawek żywieniowych.

szkolenia iso M.P. 1984 nr 2 poz. 8

Uchwała nr 5 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1984 r. w sprawie wprowadzenia w 1984 r. maksymalnych wskaźników wzrostu cen umownych niektórych artykułów żywnościowych.

szkolenia iso M.P. 1983 nr 22 poz. 123

Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 czerwca 1983 r. w sprawie rządowego programu rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej do 1990 r.

szkolenia iso Dz.U. 1983 nr 8 poz. 43

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

szkolenia iso Dz.U. 1982 nr 33 poz. 221

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 września 1982 r. zmieniające rozporządzenie o urzędowym badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa w kraju.

szkolenia iso M.P. 1982 nr 31 poz. 269

Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1982 r. w sprawie połączenia Instytutu Ekonomiki Rolnej oraz Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Spożywczego w Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

szkolenia iso M.P. 1982 nr 13 poz. 98

Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 24 kwietnia 1982 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 295 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie zasad odpłatności konsumentów za korzystanie z żywienia przyzakładowego oraz pokrywania kosztów tego żywienia.

szkolenia iso M.P. 1982 nr 4 poz. 18

Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie rekompensat pieniężnych z tytułu wprowadzenia z dniem 1 lutego 1982 r. nowych cen detalicznych podstawowych artykułów żywnościowych, opału i energii.

szkolenia iso M.P. 1981 nr 6 poz. 52

Uchwała nr 44 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1981 r. w sprawie utworzenia Rady Gospodarki Żywnościowej.

szkolenia iso Dz.U. 1980 nr 22 poz. 85

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 września 1980 r. w sprawie zapobiegania szerzeniu zakaźnych schorzeń jelitowych przez nosicieli.

szkolenia iso Dz.U. 1980 nr 16 poz. 59

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1980 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

szkolenia iso M.P. 1980 nr 7 poz. 31

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 12 lutego 1980 r. w sprawie wypieku, zużycia surowców do wypieku oraz wprowadzania do obrotu pieczywa i wyrobów piekarskich.

szkolenia iso Dz.U. 1979 nr 16 poz. 102

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pokrywania przez cudzoziemców kosztów pobytu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

szkolenia iso M.P. 1979 nr 16 poz. 102

Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 11 czerwca 1979 r. w sprawie norm ubytków naturalnych mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego, baraniego i końskiego podczas chłodzenia i przechowywania w magazynach chłodzonych.

szkolenia iso Dz.U. 1979 nr 4 poz. 18

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1979 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

szkolenia iso M.P. 1978 nr 30 poz. 111

Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1978 r. uchylające zarządzenie w sprawie wyżywienia załóg na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.

szkolenia iso M.P. 1978 nr 21 poz. 74

Zarządzenie Ministrów Handlu Wewnętrznego i Usług oraz Komunikacji z dnia 7 czerwca 1978 r. w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów importowanych w transporcie kolejowym.

szkolenia iso M.P. 1978 nr 11 poz. 40

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 1978 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży ziemniaków jadalnych późnych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

szkolenia iso M.P. 1978 nr 1 poz. 11

Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 11 stycznia 1978 r. w sprawie norm ubytków naturalnych ziarna kakaowego surowego i innych podobnych artykułów podczas przechowywania w magazynach.

szkolenia iso M.P. 1977 nr 35 poz. 179

Zarządzenie Ministrów Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Komunikacji z dnia 24 grudnia 1977 r. w sprawie norm ubytków naturalnych zboża i innych nasion oraz przetworów zbożowych w transporcie samochodowym oraz wodnym śródlądowym.

szkolenia iso M.P. 1977 nr 14 poz. 80

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 18 maja 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym.

 
 

Ważne informacje

Podane symulacje cenowe nie są ofertą w rozumieniu prawa handlowego. Każdy podmiot rozpatrywany jest indywidualnie. W celu uzyskania dokładnego kosztorysu usługi prosimy o wypełnienie formularza ankiety.
Wszystki ceny są cenami netto.

 

 

 
Klienci HACCP ISO 22000 GHP GMP - referencje
Haccp w sklepie spożywczym, delikatesach, kioskach, barach. Księga jakości, instrukcje ghp, procedury gmp, zapisy karty kontroli
Materiały szkoleniowe z zakresu zasad HACCP, GHP, GMP
HACCP dla hurtowni nabiałowej, spożywczej, owocowo-warzywnej ogólnospożywczej przemysłowej pphu
Promocja systemów jakości w handlu
Obowiązki wdrażania systemu jakości i dobrych praktyk, zakłady gastronomiczne, sklepy, handel
Szkolenia dla pracowników w zakładzie. Programy szkoleń, najniższe ceny, EFS, dofinansowanie
Sklep internetowy z wzorcową dokumentacją ghp gmp haccp iso 9001
bezpieczeństwo żywności przepisy prawa rozporządzenie 852/2004 853/2004 uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
odpady zwierzęce roślinne zwierzęta rolnictwo gap europga owoce i warzywa normy ue dyrektywa maszynowa termometry maszyny i urządzenia

 
tomtom wrocław hccp
 

haccp hacap haccap haccp systemy jakości 22000 iso 9001 14001 żywność higiena pasze żywieniowe normy kcal delikatesy hurtownie intrukcje sanitarne epidemiologiczne procedury księga haccp sklep spożywczy pierogi gastronomia technologia gastronomicznej restauracja haccp bar szybkiej obsłgi księga HACCP dokumentacja dokumenty wzór ghp gmp plus gcp gap euroapgap rolnictwo instrukcje szkole przedszkolu zakład żywienia zbiorowego


:: mapa strony :: polityka prywatności ::
   
   

 

magazyny spożywcze, paszowe, wyposażenie gastronomii i handlu art. spożywczymi. Ksiega jakości Instrukcje procedury, delikatesów oraz HACCP zgodnie z wymaganiami Sanepid i Inspekcji Wet.. Szkolenia ISO 22000 Audity wewnętrzne i zewnętrzne z HACCP i haccp haccap hacap iso 22000 . iso 9001 wewnętrzne, dostawców i dokumentacji.dieta tabele produktów kcaldieta tabele produktów kcal; dieta tabele produktów kcal

ISO 22000 HACCP

Dane KRS: INSTYTUT RONALDA REAGANA