cena haccp w sklepie spożywczym
szkolenia iso 22000 haccap szkoleniowe przedszkolu przedszkole szkole szkoła żywieniu zbiorowym żywienie zbiorowe
Strona poświęcona wdrożeniom ISO 22000
Oferta firmy
Zapytanie HACCP ISO 22000 GHP GMP
Księga HACCP instrukcje GHP GMP materiały szkoleniowe audyt HACCP
HACCP w handlu sklepie spożywczym, delikatey hurtownie oraz marketów
Szkolenia pracowników z haccp i iso 22000, audyt dokumentacji
Kontakt do firmy
HACCP dla handlu gastronomii zakładów żywienia zbiorowego barów restauracji
Procedury ghp gmp dla handlu gastronomii zakładów żywienia zbiorowego restauracji
Instrukcje dla handlu sożywczego, przedszkoli i stołówek
Audyt systemów, norm, przed certyfikacją. Przygotowanie rapaortu i działań poaudytowych | korygujących
Księga jakości ISO 22000 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu, szkolenia
Księga jakości ISO 9001 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu
paszowe systemy ovocom gmp plus b2 b4.1 iso w paszach materiały rozporządzenia
europgap international food standard British Retail Consortium
Księga jakości ISO 18001 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu bhp w firmie
niskie ceny haccp najtaniej haccp ghp gmp iso 9001 dokumentacja profesjonalizm
ustawa instrukcje higiena rozporządzenia dot. HACCP
rozporządzenia (we) procedury ghp rozp. dot. GMP, system rasff, gmo, żywność ekologiczna, rolnictwo
PN-EN ISO 9001:2009 - wymagania, zmiany interpretacje iso9001 iso 9001 9000
linki ddd ghp gmp iso 9001 22000
transport żywności pasz GMP PLUS gmp+ zboża rzepak
system haccp w zakładach żywienia restauracjach sushi catering
 
branża spożywcza maszyny dyrektywa maszynowa pakowaczki linie produkcyjne technologia żywności
 
 
 
 
 
   
   
pasożyty w żywności ddd szkodniki ochrona monitoring mysz karaluch
pestycydy dioksyny metale ciężkie wwa pah mykotoksyny
higiena mikrobiologia 2073/2005 higiena wyrobów salmonella e. coli listeria
audyty atp metoda luminometr kontrole wewnętrzne walidacja weryfikacja monitoring haccp
 

Obowiązki zakładów paczkujących towary

Poniżej możecie Państwo zamówić procedurę kontroli procesu paczkowania towarów.

Zgłoszenia rejestracyjne przedsiębiorców

Zgłoszenia rejestracyjne przedsiębiorców wynikające z ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740) są następujące:

  • Zgłoszenie faktu rozpoczęcia paczkowania produktów (do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar).
  • Zgłoszenie faktu importu lub sprowadzenia towarów paczkowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar).
  • Zgłoszenie znaku służącego do identyfikacji producenta butelek miarowych (do Prezesa Głównego Urzędu Miar).
  • Zgłoszenie faktu rozpoczęcia produkcji butelek miarowych (do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar).
  • Zgłoszenie faktu importu butelek miarowych (do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar).

Zgłoszenie przedsiębiorcy - paczkującego

Zgłoszenie faktu rozpoczęcia paczkowania produktów (do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar). Ustawie o towarach paczkowanych podlegają paczkujący, zlecający paczkowanie i paczkujący na zlecenie. Zgodnie z art. 12 ustawy przedsiębiorca (paczkujący, zlecający paczkowanie i paczkujący na zlecenie, zwany dalej zgłaszającym) ma obowiązek zgłaszania dyrektorowi okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na miejsce paczkowania fakt rozpoczęcia paczkowania produktów. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia paczkowania produktów.

opakowania ghp gmp wniosek - zgłoszenie paczkującego

Zgłoszenie przedsiębiorcy - importera lub sprowadzającego towary paczkowane

Zgłoszenie faktu importu lub sprowadzenia towarów paczkowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar). Ustawie o towarach paczkowanych podlegają importerzy i sprowadzający. Określenie "importer" ma zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców sprowadzających towary paczkowane z krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Natomiast sprowadzający, to przedsiębiorca wprowadzający do obrotu towary paczkowane pochodzące z krajów EOG i nieoznaczone znakiem "e". Zgodnie z art. 13 ustawy przedsiębiorca (importer i sprowadzający, zwany dalej zgłaszającym) ma obowiązek zgłaszania dyrektorowi okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na miejsce składowania towarów paczkowanych fakt wprowadzenia towarów paczkowanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia towarów paczkowanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium RP.

opakowania ghp gmp wniosek - zgłoszenie zlecającego paczkowanie
opakowania ghp gmp wniosek - paczkujący na zlecenie
opakowania ghp gmp wniosek - importer
opakowania ghp gmp wniosek - sprowadzający

Zgłoszenia przedsiębiorcy - producenta butelek miarowych

1. Zgłoszenie znaku służącego do identyfikacji producenta butelek miarowych (do Prezesa Głównego Urzędu Miar). Zgodnie z art. 24 ustawy producent przed rozpoczęciem produkcji butelek miarowych jest obowiązany zgłosić Prezesowi Głównego Urzędu Miar znak służący do identyfikacji producenta. Znak identyfikacyjny producenta powinien posiadać indywidualne cechy graficzne pozwalające jednoznacznie odróżnić go od zarejestrowanych już znaków identyfikacyjnych innych producentów. Aktualny rejestr znaków identyfikacyjnych producentów butelek miarowych znajduje się na stronie internetowej Głównego Urzędu Miar http://gum.bip.ornak.pl/pl/bip/rejestry/.
Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy):
* firmę producenta butelek miarowych,
* siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres,
* numer, pod którym producent został wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
* symbol graficzny stanowiący znak identyfikacyjny producenta,
* aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
* 5 egzemplarzy wzoru znaku o wymiarach nie większych niż 5 cm × 5 cm.

2. Zgłoszenie faktu rozpoczęcia produkcji butelek miarowych (do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar). Zgodnie z art. 28 ustawy producenci butelek miarowych mają obowiązek zgłaszania dyrektorowi okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania zgłaszającego fakt rozpoczęcia produkcji butelek miarowych. Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia produkcji butelek miarowych.

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
* firmę producenta butelek miarowych,
* siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres,
* miejsce produkcji butelek miarowych.
Dodatkowo podać można dane dotyczące kontaktu z przedsiębiorstwem (nr telefonu, fax, e-mail) oraz zakres pojemności nominalnych produkowanych butelek miarowych. Wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 28, producent jest obowiązany zgłosić do dyrektora okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania producenta, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

3. Zgłoszenie faktu importu butelek miarowych (do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar). Zgodnie z art. 29 ustawy importerzy butelek miarowych mają obowiązek zgłaszania dyrektorowi okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania zgłaszającego fakt rozpoczęcia importu butelek miarowych. Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 14 dni przed dniem wprowadzenia butelek miarowych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
* firmę importera butelek miarowych,
* siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres,
* miejsce składowania butelek miarowych
* pisemną deklarację lub dokumentację świadczącą o tym, że w procesie paczkowania były stosowane odpowiednie metody kontroli wewnętrznej butelek miarowych zapewniające spełnienie wymagań określonych w ustawie.
Dodatkowo podać można dane dotyczące kontaktu z przedsiębiorstwem (nr telefonu, fax, e-mail) oraz zakres pojemności nominalnych produkowanych butelek miarowych. Wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 29, producent jest obowiązany zgłosić do dyrektora okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania importera, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Lista okręgowych Urządów Miar

Obszar działania obejmuje województwa Adres:
Mazowieckie, Podlaskie, Lubelskie
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
ul. Elektoralna 4/6
00-139 Warszawa
Małopolskie,
Podkarpackie

Okręgowy Urząd Miar w Krakowie
ul. Krupnicza 11
31-123 Kraków

Dolnośląskie,
Opolskie
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław
Wielkopolskie
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
ul. Krakowska 19
61-893 Poznań
Śląskie
Okręgowy Urząd Miar w Katowicach
ul. Rynek 9
40-957 Katowice
Pomorskie
Warmińsko-mazurskie
Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
ul. Polanki 124 C
80-308 Gdańsk
Łódzkie
Świętokrzyskie
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
ul. Narutowicza 75
90-132 Łódź
Kujawsko-pomorskie
Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
ul. Królowej Jadwigi 25
85-959 Bydgoszcz
Zachodnio-pomorskie Lubuskie
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Pl. Lotników 4/5
70-414 Szczecin

FAQ (na podstawie GUM) - kliknij

Czy na towarze może być znak "e"?
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o towarach paczkowanych oznakowanie umieszczone na towarach paczkowanych powinno być łatwe do odczytania i dobrze widoczne, a także wykonane w sposób niedający się usunąć bez uszkodzenia opakowania. Dotyczy to w szczególności ilości nominalnej produktu (pkt 2). Dodatkowo ustawa mówi wyłącznie o dopuszczalnej ujemnej wartości błędu ilości towaru paczkowanego, nie precyzując wartości dodatniej. W związku z tym oznaczanie na opakowaniu "masa (pojemność) nominalnaą błąd dopuszczalny" jest niezgodne z ustawą a także nie wynika z odrębnych przepisów.

Zamówienie procedury paczkowania

Dokumentacja została przygotowana zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w prawie polskim oraz EU. Wzór dokumentu można sprawdzić tutaj. Koszt Procedury paczkowania to 150 zł netto. Wszystkie dokumenty przekazywane są dla Państwa w formie wydruku oraz dodatkowo na płycie CD.
PROSIMY O PODANIE TELEFONU LUB ADRESU E-MAIL W CELACH KONTAKTOWYCH SPECJALISTY DS. HACCP

Formularz zamówienia
procedury pakowania towarów

Procedura pakowania towarów

 
Procedura paczkowania
 

AUDIT GHP/GMP oraz HACCP
Lista auditu ghp, gmp i haccp (pakiet dokumentów)
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
Materiał szkoleniowe dla pracowników (pakiet dokumentów)

Dodatkowe informacje:


Dane wymagane do wysyłki

 
Nazwa firmy:
Adres:
Kod i miasto:
NIP:
E-mail
Uwagi:
Forma wysyłki:**
   
poczta / kurier e-mail (wysyłka e-mail po dokonaniu przedpłaty na konto)
Forma płatności:
   
na konto za zaliczeniem pocztowym
Rodzaj:
 
drukowane płyta cd drukowane+płyta cd
Zapoznałem się z regulaminem
 

 

 

______________________________________
Informacje:
Informujemy, że przesłanie formularza jest równoznaczne z zamówieniem dokumentacji. Istnieje również możliwość sporządzenia instrukcji, procedur, kart kontrolnych wg Państwa życzeń - w tym przypadku prosimy o kontakt. W razie pytań i sugestii prosimy o kontak (71) 733-67-67

UWAGI
Część dokumentów posiada załączniki w postaci Kart lub Instrukcji.
*zaznaczone pola należy wypełnić
**forma wysyłki - dokumenty przy zaznaczeniu opcji "e-mail" zostaną przesłane w formie zarchiwizowanego pliku ".zip", który można otworzyć przy pomocy każdego programu archiwizującego (WinZip, WinRar, 7zip itp.). W celu ochrony plików są one zabezpieczone hasłem. Aby otrzymać hasło należy odpowiedzieć na nasz list z potwierdzeniem otrzymania pliku (w formie załącznika lub linku).
W przypadku zaznaczenia opcji "poczta/kurier" dokumentację przesyłamy wydrukowaną oraz na płycie CD wraz z fakturą VAT. W polu Uwagi można zapisać czy przesyłka ma być priorytetowa.

powrót

 

Klienci HACCP ISO 22000 GHP GMP - referencje
Haccp w sklepie spożywczym, delikatesach, kioskach, barach. Księga jakości, instrukcje ghp, procedury gmp, zapisy karty kontroli
Materiały szkoleniowe z zakresu zasad HACCP, GHP, GMP
HACCP dla hurtowni nabiałowej, spożywczej, owocowo-warzywnej ogólnospożywczej przemysłowej pphu
Promocja systemów jakości w handlu
Obowiązki wdrażania systemu jakości i dobrych praktyk, zakłady gastronomiczne, sklepy, handel
Szkolenia dla pracowników w zakładzie. Programy szkoleń, najniższe ceny, EFS, dofinansowanie
Sklep internetowy z wzorcową dokumentacją ghp gmp haccp iso 9001
bezpieczeństwo żywności przepisy prawa rozporządzenie 852/2004 853/2004 uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
odpady zwierzęce roślinne zwierzęta rolnictwo gap europga owoce i warzywa normy ue dyrektywa maszynowa termometry maszyny i urządzenia

 
 

haccp hacap haccap haccp systemy jakości 22000 iso 9001 14001 żywność higiena pasze żywieniowe normy kcal delikatesy hurtownie intrukcje sanitarne epidemiologiczne procedury księga haccp sklep spożywczy pierogi gastronomia technologia gastronomicznej restauracja haccp bar szybkiej obsłgi księga HACCP dokumentacja dokumenty wzór ghp gmp plus gcp gap euroapgap rolnictwo instrukcje szkole przedszkolu zakład żywienia zbiorowego


:: mapa strony :: polityka prywatności ::