Formularz wyceny ISO 22000:2005


 
Rodzaj usługi:

można zaznaczyć kilka opcji
 
 
Nazwa firmy:*
 
Adres:*
 
Kod pocztowy:
 
Miasto:*
 
Tel./fax:*
 
E-mail:
 
www.
 
Osoba do kontaktu:

* zaznaczone pola należy wypełnić
 

Liczba pracowników:

do 10 11-15 16-50 51-100 101-250
251-450 451-650 651-850 851-999 >1000
 
Liczba procesów objętych normami DS. 3027:2002 lub ISO 9001:2001:

 
Certyfikat wydany przez:
     
 
Opis działalności: