cena haccp w sklepie spożywczym
szkolenia iso 22000 haccap szkoleniowe przedszkolu przedszkole szkole szkoła żywieniu zbiorowym żywienie zbiorowe
Strona poświęcona wdrożeniom ISO 22000
Oferta firmy
Zapytanie HACCP ISO 22000 GHP GMP
Księga HACCP instrukcje GHP GMP materiały szkoleniowe audyt HACCP
HACCP w handlu sklepie spożywczym, delikatey hurtownie oraz marketów
Szkolenia pracowników z haccp i iso 22000, audyt dokumentacji
Kontakt do firmy
HACCP dla handlu gastronomii zakładów żywienia zbiorowego barów restauracji
Procedury ghp gmp dla handlu gastronomii zakładów żywienia zbiorowego restauracji
Instrukcje dla handlu sożywczego, przedszkoli i stołówek
Audyt systemów, norm, przed certyfikacją. Przygotowanie rapaortu i działań poaudytowych | korygujących
Księga jakości ISO 22000 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu, szkolenia
Księga jakości ISO 9001 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu
paszowe systemy ovocom gmp plus b2 b4.1 iso w paszach materiały rozporządzenia
europgap international food standard British Retail Consortium
Księga jakości ISO 18001 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu bhp w firmie
niskie ceny haccp najtaniej haccp ghp gmp iso 9001 dokumentacja profesjonalizm
ustawa instrukcje higiena rozporządzenia dot. HACCP
rozporządzenia (we) procedury ghp rozp. dot. GMP, system rasff, gmo, żywność ekologiczna, rolnictwo
PN-EN ISO 9001:2009 - wymagania, zmiany interpretacje iso9001 iso 9001 9000
linki ddd ghp gmp iso 9001 22000
transport żywności pasz GMP PLUS gmp+ zboża rzepak
system haccp w zakładach żywienia restauracjach sushi catering
 
branża spożywcza maszyny dyrektywa maszynowa pakowaczki linie produkcyjne technologia żywności
 
 
 
 
 
Blog - ISO 22000
www.food.org.pl
www.haccp.org.pl
www.epb.pl
www.food.org.pl
www.haccap.pl
Catering
Tabela Kaloryczności Produktów (kcal)
Hazard Analysis and Critical Control Point
Prawo - HACCP / GHP
   
   
pasożyty w żywności ddd szkodniki ochrona monitoring mysz karaluch
pestycydy dioksyny metale ciężkie wwa pah mykotoksyny
higiena mikrobiologia 2073/2005 higiena wyrobów salmonella e. coli listeria
audyty atp metoda luminometr kontrole wewnętrzne walidacja weryfikacja monitoring haccp
 

IFS - International Food Standard

 

BRC - Global Standards

BRC są zestawem czterech branżowych norm technicznych, które określają wymagania stawiane firmie w celu zapewnienia bezpieczeńśtwa żywności w procesie produkcji, pakowania, przechowywania i dystrybucji.

Pierwotnie opracowany przez British Retail Consortium, norma użytkowana jest na całym świecie wśród sprzedawców detalicznych i markowych producentów w UE, Ameryce Północnej.

Certyfikat BRC, udzielany jest po przeprowadzeniu audytu przez jednostkę certyfikującą.

 • Wzmocnienie zaufania konsumentów jak i handlowców, dla których bezpieczeństwo, jakość i zgodność produktu jest najważniejsza
 • Wyższe bezpieczeństwo produktu i niższe ryzyko odpowiedzialności za produkt
 • Systematyczną analizę i urzeczywistnianie bezpieczeństwa oraz efektywność przebiegu procesów w aspekcie bezpieczeństwa opakowań i nadzór nad procesami, tak aby we właściwym czasie zidentyfikować ryzyko odnośnie higieny i bezpieczeństwa opakowań dla konsumentów oraz w celu ustalenia działań zapobiegawczych
 

IFS - International Food Standard

IFS został opracowany na potrzeby auditowania dostawców sieci handlowych tzw. producentów marki własnej od których sieci handlowe wymagają poddawania się auditom wg standardu IFS.

International Food Standard hołduje następującym celom zasadniczym: - wspólny standard obejmujący jednorodny system oceniania; - dopuszczenie posiadających akredytacje wykwalifikowanych placówek certyfikacyjnych oraz audytorów; - stworzenie porównywalności i przejrzystości w obrębie wspólnego łańcucha dostawczego; - obniżenie kosztów zarówno po stronie dostawców jak i w handlu.

 • Wygodne narzędzie do nadzoru nad spełnieniem wymagań
 • Zwiększenie zaufania sieci handlowych oraz konsumentów w zdolność organizacji do spełnienia wymagań
 • Systematyczne analizy i realizacja bezpiecznych i efektywnych procesów w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności
 • Dowód zaangażowania przedsiębiorstwa w zapewnienie bezpieczeństwa, jakości i legalności produktu
 • Niższe ryzyko odpowiedzialności za produkt poprzez zademonstrowanie spełnienia wymagań
 • Wzajemne uznawanie certyfikatów.
 

BRC/IFS poza systemem HACCP, precyzuje wymagania dotyczące:

 1. Środowiska zakładu zarówno zewnętrznego (lokalizacja i otoczenie) jak i wewnętrznego (zasady postępowania, wyposażenie, stan powierzchni typu ściany, sufity, okna itp.)
 2. Pomieszczeń
 3. Postępowania z odpadami
 4. Kontroli szkodników
 5. Transportu
 6. Wyrobu, uwzględniając jego projektowanie i rozwój
 7. Kontroli alergenów, metali, opakowania
 8. Prowadzenia analiz krytycznych dla bezpieczeństwa wyrobu
 9. Zwalniania wyrobu oraz identyfikację wyrobów niezgodnych
 

 

   

Dodatkowe informacje:

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o wypełnienie ankiety.

 
   

GLOBALGAP jest systemem zapewnienia bezpieczeństwa żywności, stworzonym dla jej bezpośrednich wytwórców - producentów owoców i warzyw. Został on opracowany przez reprezentantów wszystkich poziomów sektora owocowo-warzywnego i pojawił się w 1996 roku w celu niezależnej weryfikacji bezpieczeństwa produkcji rolnej oraz ogrodniczej

Ustawodawstwo międzynarodowe w tym również polska ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia obliguje producentów artykułów żywnościowych do wdrożenia i stosowania zasad systemu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP.

Z obowiązku tego zwalnia producentów produkcji pierwotnej, którzy powinni stosować zasady GMP i GHP, co w obszarze rolnictwa utożsamiane jest z pojęciem Dobrej Praktyki Rolniczej (GAP).

W Unii Europejskiej Dobra Praktyka Rolnicza została sformalizowana w postaci systemu GLOBALGAP, którego zasadniczym celem jest zredukowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności na etapie produkcji pierwotnej. Certyfikat GLOBALGAP i korzyści z jego posiadania.

W Polsce zainteresowanie posiadaniem certyfikatu GLOBALGAP pojawiło się w ostatnich latach. Początkowo zainteresowani byli jedynie więksi producenci, zawierający kontakty handlowe z partnerami zachodnimi, którzy posiadanie certyfikatu GLOBALGAP traktowali jako warunek ciągłości kontaktów handlowych. Obecnie certyfikat GLOBALGAP stał się szybkim i skutecznym narzędziem weryfikacji wiarygodności producentów owoców czy warzyw wobec kooperantów zachodnich i dotyczy również średnich i małych dostawców tych produktów, wchodzących w skład coraz liczniejszych grup producenckich.

Wymagania i wdrażanie GLOBALGAP . Dokumenty GLOBALGAP składają się z:

 • Wymagań ogólnych (zawierają instrukcje na temat ubiegania się, uzyskiwania i utrzymywania certyfikatu oraz związane z tym prawa i obowiązki, wraz z aneksami).
 • Punktów Kontrolnych - Kryteriów Zgodności (zawierają wszystkie punkty kontrolne i kryteria zgodności, które muszą być przestrzegane przez ubiegającego się rolnika lub grupę producentów, i które są kontrolowane w celu weryfikacji zgodności).
 • List kontrolnych (zawierających punkty kontrolne, która jest narzędziem do sprawdzania i oceny zgodności).

Wymagania Dobrej Praktyki Rolniczej dla świeżych owoców i warzyw dotyczą m.in.:

 • Identyfikowalności.
 • Dokumentowania i auditów wewnętrznych.
 • Odmian i sadzonek.
 • Historii i zarządzania miejscem upraw.
 • Zarządzania glebami i podłożami.
 • Nawozów.
 • Nawadniania i nawożenia.
 • Ochrony upraw i Żniw.
 • Obsługi płodów rolnych.
 • Zarządzania odpadami i zanieczyszczeniami.
 • Zdrowia, bezpieczeństwa i zarobkowania pracowników.
 • Ochrony środowiska.

Skarg od klientów. W każdym z tych 14 obszarów znajdują się konkretne wytyczne, które musi spełnić gospodarstwo wdrażające Dobrą Praktykę Rolniczą. Czas wdrożenia ustalany jest indywidualnie w zależności od zakresu działalności.

 
   

haccp haccap hacap ghp gmp iso 22000 szkolenia

 
 
Klienci HACCP ISO 22000 GHP GMP - referencje
Haccp w sklepie spożywczym, delikatesach, kioskach, barach. Księga jakości, instrukcje ghp, procedury gmp, zapisy karty kontroli
Materiały szkoleniowe z zakresu zasad HACCP, GHP, GMP
HACCP dla hurtowni nabiałowej, spożywczej, owocowo-warzywnej ogólnospożywczej przemysłowej pphu
Promocja systemów jakości w handlu
Obowiązki wdrażania systemu jakości i dobrych praktyk, zakłady gastronomiczne, sklepy, handel
Szkolenia dla pracowników w zakładzie. Programy szkoleń, najniższe ceny, EFS, dofinansowanie
Sklep internetowy z wzorcową dokumentacją ghp gmp haccp iso 9001
bezpieczeństwo żywności przepisy prawa rozporządzenie 852/2004 853/2004 uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
odpady zwierzęce roślinne zwierzęta rolnictwo gap europga owoce i warzywa normy ue dyrektywa maszynowa termometry maszyny i urządzenia

 
tomtom wrocław hccp
 
 
| More
 
 
 

haccp hacap haccap haccp systemy jakości 22000 iso 9001 14001 żywność higiena pasze żywieniowe normy kcal delikatesy hurtownie intrukcje sanitarne epidemiologiczne procedury księga haccp sklep spożywczy pierogi gastronomia technologia gastronomicznej restauracja haccp bar szybkiej obsłgi księga HACCP dokumentacja dokumenty wzór ghp gmp plus gcp gap euroapgap rolnictwo instrukcje szkole przedszkolu zakład żywienia zbiorowego


:: mapa strony :: polityka prywatności ::
   
   

 

magazyny spożywcze, paszowe, wyposażenie gastronomii i handlu art. spożywczymi. Ksiega jakości Instrukcje procedury, delikatesów oraz HACCP zgodnie z wymaganiami Sanepid i Inspekcji Wet.. Szkolenia ISO 22000 Audity wewnętrzne i zewnętrzne z HACCP i haccp haccap hacap iso 22000 . iso 9001 wewnętrzne, dostawców i dokumentacji.dieta tabele produktów kcaldieta tabele produktów kcal; dieta tabele produktów kcal

ISO 22000 HACCP

Dane KRS: INSTYTUT RONALDA REAGANA