szkolenia iso 22000 haccap szkoleniowe przedszkolu przedszkole szkole szkoła żywieniu zbiorowym żywienie zbiorowe
Strona poświęcona wdrożeniom ISO 22000
Oferta firmy
Zapytanie HACCP ISO 22000 GHP GMP
Księga HACCP instrukcje GHP GMP materiały szkoleniowe audyt HACCP
HACCP w handlu sklepie spożywczym, delikatey hurtownie oraz marketów
Szkolenia pracowników z haccp i iso 22000, audyt dokumentacji
Kontakt do firmy
HACCP dla handlu gastronomii zakładów żywienia zbiorowego barów restauracji
Procedury ghp gmp dla handlu gastronomii zakładów żywienia zbiorowego restauracji
Instrukcje dla handlu sożywczego, przedszkoli i stołówek
Audyt systemów, norm, przed certyfikacją. Przygotowanie rapaortu i działań poaudytowych | korygujących
Księga jakości ISO 22000 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu, szkolenia
Księga jakości ISO 9001 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu
paszowe systemy ovocom gmp plus b2 b4.1 iso w paszach materiały rozporządzenia
europgap international food standard British Retail Consortium
Księga jakości ISO 18001 certyfikacja doradztwo pomoc przy wdrażaniu bhp w firmie
niskie ceny haccp najtaniej haccp ghp gmp iso 9001 dokumentacja profesjonalizm
ustawa instrukcje higiena rozporządzenia dot. HACCP
rozporządzenia (we) procedury ghp rozp. dot. GMP, system rasff, gmo, żywność ekologiczna, rolnictwo
PN-EN ISO 9001:2009 - wymagania, zmiany interpretacje iso9001 iso 9001 9000
linki ddd ghp gmp iso 9001 22000
transport żywności pasz GMP PLUS gmp+ zboża rzepak
system haccp w zakładach żywienia restauracjach sushi catering
 
branża spożywcza maszyny dyrektywa maszynowa pakowaczki linie produkcyjne technologia żywności
 
 
 
 
 
Blog - ISO 22000
www.food.org.pl
www.haccp.org.pl
www.epb.pl
www.food.org.pl
www.haccap.pl
Catering
Tabela Kaloryczności Produktów (kcal)
Hazard Analysis and Critical Control Point
Prawo - HACCP / GHP
   
   
pasożyty w żywności ddd szkodniki ochrona monitoring mysz karaluch
pestycydy dioksyny metale ciężkie wwa pah mykotoksyny
higiena mikrobiologia 2073/2005 higiena wyrobów salmonella e. coli listeria
audyty atp metoda luminometr kontrole wewnętrzne walidacja weryfikacja monitoring haccp
 

Firma Quality Assurance Poland zajmuje się doradztwem, projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem pracy, bezpieczeństwem żywnościowym (HACCP, ISO 9001, ISO 18001)
w oparciu o uznane standardy rozwiązań w zakresie systemów wspomagających zarządzanie organizacją w branży spożywczej.

Podstawowy zakres usług:

 1. Dobrych Praktyk Higienicznych [GHP]
 2. Dobrych Praktyk Produkcyjnych [GMP]
 3. Systemu analizy zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli [HACCP]
 4. PN-EN ISO 9001:2009 - systemy zarządzania jakością
 5. PN-EN ISO 14001:2005 - systemy zarządzania środowiskowego
 6. PN-N-18001:2004 - system zarządzania BHP
 7. ISO 22000:2005 - system zarządzania bezpieczeństwem żywności
 8. Dobrych Praktyk Rolniczych [EurepGAP/ GlobalGAP/ IPO]
 9. Projektów technologicznych zakładu, modernizacji linii technologicznych
 10. Standardów BRC/ IFS/ GMP+

Rozrzerzony zakres usług:

 1. Prowadzenie audytów wewnętrznych na zlecenie;
 2. Audyty dostawców i odbiorców;
 3. Szkolenia wewnętrzne dla pracowników zakładu (w tym EFS);
 4. Szkolenia otwarte (również dofinasowane);
 5. Badania higieniczno - czystościowe (luminometr ATP)
 6. Weryfikację i poprawy posiadanej dokumentacji
 7. Aktualizacje systemów jakości HACCP GHP i GMP
 8. Dostosowywanie opracowanych systemów do nowych wymagań (np. system HACCP wdrożony w oparciu o normę DS 3027 do nowych wymagań normy ISO 22000:2005)

Dobre praktyki GHP, GMP, GAP, GCP

Dobre praktyki są wstępem do wdrażania systemów jakości. Przedstawiają wymagania najczęściej prawne określone w rozporządzeniach i ustawach. Przykładowe zastosowanie dobrych praktyk przedstawia rysunek:

ghp gmp gcp gap hacap haccp

 • dobre praktyki higieniczne (GHP)
 • dobre praktyki produkcyjne (GMP)
 • dobre praktyki weterynaryjne (GWP)
 • dobre praktyki rolnicze (GAP, GlobalGAP, EuropGAP)
 • wymagania dla transportu
 • wymagania dla myjni samochodowych
 • program warunków wstępnych (PRP - ISO 22000:2005)

Więcej informacji: GHP/GMP
Formularz zapytania: dobre praktyki

System HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
w tłumaczeniu Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli jest systemem, który pozwala zminimalizować zagrożenia, jakie dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności powstają na różnych etapach jej produkcji i dystrybucji. Za zagrożenie uważa się wszystko to, co może przynieść szkodę konsumentowi. Tradycyjne systemy kontroli jakości w zakładach przetwórstwa spożywczego polegają na badaniu produktu końcowego, co umożliwia wyeliminowanie towaru, który nie spełnia wymogów jakościowych. System HACCP ma nad nimi tę przewagę, że pozwala zapobiegać wytwarzaniu nieodpowiednich jakościowo produktów, eliminując zagrożenia w momencie ich powstawania.

Wdrażamy również system HACCP w oparciu o normę ISO 22000:2005

System HACCP rekomendowany jest przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Jego koncepcja narodziła się na przełomie lat 60-tych i 70-tych w USA. W 1975 r. został oficjalnie zaaprobowany przez WHO, a w 1993 r. - przyjęty przez Komisją Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius Commission). Od 1993 r. rozpoczęto wprowadzanie go w krajach Unii Europejskiej, gdzie obecnie jego stosowanie jest obowiązkowe

Wdrożenie i stosowanie zasad systemu HACCP, zgodnego z:

Więcej informacji: HACCP
Formularz zapytania: HACCP

ISO 9001:2008

W normie PN-EN ISO 9001:2009 (Systemy zarządzania jakością - Wymagania) sformułowano osiem zasad zarządzania jakością, które powinny być wykorzystane przez zarząd organizacji do poprawy jej funkcjonowania. Odpowiadają one praktycznym wymogom szybko zmieniającego się rynku, proponując proces ciągłego doskonalenia, a także kładąc szczególny nacisk na potrzeby i wymagana klienta w celu pozyskania jego satysfakcji z dostarczonego produktu.

Autorzy normy bardzo wyraźnie akcentują podejście procesowe, polegające na przekształceniu danych wejściowych (wkład) na wyjściowe (rezultat).

System zarządzania jakością ISO 9001 umożliwia każdej firmie podnoszenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów i usług, poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania. System zarządzania jakością to część systemu zarządzania organizacją, która jest ukierunkowana na osiągnięcie wyników odniesionych do celów dotyczących jakości spełniających, odpowiednio, potrzeby, oczekiwania i wymagania stron zainteresowanych.

Cele dotyczące jakości uzupełniają inne cele organizacji takie jak: dotyczące rozwoju, finansowania, rentowności, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy. Różne części systemu zarządzania organizacją mogą być zintegrowane z systemem zarządzania jakością w jeden system stosujący wspólne elementy.

Podstawowym założeniem systemu zarządzania jakością jest zasada ciągłej poprawy oparta na cyklu Deminga w skrócie zwanym cyklem PDCA. Zasada ta polega na nieustającym dążeniu do poprawy skuteczności i efektywności podejmowanych działań

Więcej informacji: ISO 9001
Formularz zapytania: ISO 9001

GMP+- pdv.nl

Standard opracował holenderski instytut Productschap Diervoeder (PDV) w 1992 roku jako część programu "Feed for Food" mającego na celu zapewnienie, że pasze dostarczane zwierzętom są bezpieczne dla nich samych, dla przyszłych konsumentów oraz dla środowiska.

Standard ten został utworzony łącząc wymagania europejskiego prawa paszowego oraz systemu HACCP - (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli - Hazard Analysis and Critical Control Point).

 • GMP B1 Produkcja i przetwarzanie dodatków paszowych, premiksów oraz pasz
 • GMP B2 Produkcja i sprzedaż materiałów paszowych (oraz dodatków paszowych)
 • GMP B4 Transport materiałów paszowych, dodatków paszowych, pasz.

Więcej informacji: GMP+
Formularz zapytania: GMP+

BRC

Standard BRC (Global Standard) opracowany przez Brytyjskie Konsorcjum Detalistów (British Retail Consortium) i jest wymagany przez coraz większą grupę sieci handlowych na terenie całej Europy. Standard opracowano, aby zapewnić jak najwyższą jakość dostarczanych produktów.

Główne korzyści z wprowadzenia BRC to:

 • zmniejszenie ilości produktów o niewłaściwej jakości
 • kontrola dostawców i odbiorcy
 • zmniejszenie ilości auditów przeprowadzanych przez odbiorców
 • ujednolicenie wymagań z zakresu bezpieczeństwa żywności
 • dokumentacja potwierdzająca powtarzalność produktu

Przy certyfikacji BRC wymagane jest sprawdzenie w przedsiębiorstwie następujących punktów: W Polsce, wdrożenia wymagań BRC oczekują następujące sieci zrzeszone w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji: Auchan Polska Ahold Polska,, Carrefour Polska, Geant Polska, Jeronimo Martins Dystrybucja, Metro Group, Nomi, OBI Centrala Systemowa, Selgros Polska, Schiever Polska oraz Tesco. Certyfikat BRC wydawany jest przez jednostkę certyfikującą po wcześniejszym przeprowadzeniu auditu i zatwierdzeniu raportu. Termin ważności certyfikatu uzależniony jest od wyników auditu i może wynosić 6 lub 12 miesięcy.

IFS

Norma ta została opracowana przez HDE e.V. Germany - Niemiecką Federację Sprzedawców Detalicznych oraz FCD Francuską Federację Sprzedawców Detalicznych oraz Hurtowników. Norma ta jest przeznaczona dla producentów żywności, którzy dostarczają swoje wyroby do marketów, hipermarketów, w szczególności zrzeszonych w HDE i lub FCD.

IFS to system obejmujący wymagania na poziomie tzw. podstawowym i wyższym. Podstawowym wymaganiem, od czego się wszystko zaczyna, jest system HACCP. Wymagania dla producentów żywności podzielone są na 5 głównych rozdziałów.

Obejmują one:

 • Zarządzanie systemem jakości (system HACCP,
 • Księga Jakości, procedury, zapisy),
 • Odpowiedzialność kierownictwa (w tym odpowiedzialność, zaangażowanie i przegląd zarządzania)
 • Zarządzanie zasobami (personel- ubrania, higiena, badania lekarskie, szkolenia i komunikacja wewnętrzna; zaplecze socjalne)
 • Procesy realizacyjne (przegląd umowy, specyfikacja produktów, projektowanie, zakupy, opakowania, warunki techniczne budynków i otoczenia, GHP, odpady, Pest Control, zapasy, utrzymanie maszyn, urządzenia pomiarowe, identyfikowalność, oznaczanie, zagrożenia alergenami)
 • Pomiary, analiza, doskonalenie (audity wewnętrzne, kontrola procesów produkcji, kontrola ilości, ryzyko zanieczyszczenia fizycznego i chemicznego, detekcja ciał obcych, wprowadzanie produktu i jego analiza, reklamacje, wycofywanie produktu, wyroby niezgodne, działania korygujące i zapobiegawcze).

Wszystkie firmy poddane auditowi, niezależnie od poziomu zgodności systemu otrzymują certyfikat ważny 12 miesięcy. Po upływie 12 miesięcy audit jest powtarzany w całej organizacji. Wykazanie zgodności na poziomie wyższym po raz drugi z rzędu, pozwala zmniejszyć częstość auditów i jednocześnie wydłużyć ważność certyfikatu do 18 miesięcy.

Więcej informacji: BRC / IFS
Formularz zapytania: BRC / IFS

ISO 14001:2005

Celem normy PN-EN ISO 14001:2005 jest pomoc przedsiębiorstwom, niezależnie od charakteru, wielkości i rodzaju, w zarządzaniu wpływem ich działań, wyrobów i usług na środowisko oraz minimalizacja tego oddziaływania i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów na każdym etapie prowadzonej działalności.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego w sytuacji pogłębiającej się degradacji środowiska i rosnącej o nie troski, w wielu przypadkach jest warunkiem zawierania transakcji biznesowych i utrzymania się przedsiębiorstwa na rynku. Coraz więcej firm, wybierając swoich dostawców, patrzy na ich stosunek do środowiska, który jest najlepiej wyrażony przez stosowanie normy PN-EN ISO 14001:2005. Coraz większa jest również rola wpływu przedsiębiorstwa na środowisko, jako czynnika przy podejmowaniu decyzji o zakupie wyrobów.

Seria norm ISO 14000 składa się z norm dotyczących systemów zarządzania środowiskowego (tj. PN-EN ISO 14001:2005 i PN-EN ISO 14004:2005) oraz narzędzi zarządzania środowiskowego (tj. wszystkich innych dokumentów serii ISO 14000). Zgodnie z tym podejściem ustanowienie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego jest związane z określeniem polityki środowiskowej przedsiębiorstwa oraz celów i zadań środowiskowych. Narzędzia zarządzania środowiskowego mają natomiast pomóc przedsiębiorstwu w realizacji polityki, celów i zadań środowiskowych

Więcej informacji: ISO 14001
Formularz zapytania: ISO 14001

OHSAS 18001:1999

Numer: PN-N-18001:2004
Tytuł: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania
Abstrakt: Podano wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w celu umożliwienia organizacji opracowania polityki i celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem wymagań wynikających z przepisów prawnych i innych wymagań dotyczących tej dziedziny

Istotą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest zarządzanie działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz osób trzecich znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa. System skupia się na wykrywaniu ewentualnych przyczyn wypadków i ich eliminowaniu, zanim doprowadzą one do niepożądanych zdarzeń, jak również na wypracowaniu sposobów skutecznego reagowania na sytuacje już zaistniałe, związane z wystąpieniem wypadków i awarii oraz zapobieganiu chorobom zawodowym.

Na bazie standardu OHSAS 18001 powstała w 1999 roku polska norma PN-N 18001, która została znowelizowana w roku 2004. Różnice pomiędzy OHSAS 18001 a PN-N 18001 są niewielkie i dotyczą głównie podejścia do kwestii osób trzecich znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Konstrukcja standardu OHSAS 18001 lub normy PN-N 18001:2004, podobnie jak norm PN-EN ISO 9001:2001 i PN-EN ISO 14001:2005 oparta jest na cyklu ciągłego doskonalenia i umożliwia zastosowanie we wszystkich przedsiębiorstwach, niezależnie od ich wielkości czy też rodzaju prowadzonej działalności, w których pracownicy narażeni są na jakiekolwiek zagrożenia dla zdrowia lub życia.

Więcej informacji: PN 18001
Formularz zapytania: PN 18001

   
 
Klienci HACCP ISO 22000 GHP GMP - referencje
Haccp w sklepie spożywczym, delikatesach, kioskach, barach. Księga jakości, instrukcje ghp, procedury gmp, zapisy karty kontroli
Materiały szkoleniowe z zakresu zasad HACCP, GHP, GMP
HACCP dla hurtowni nabiałowej, spożywczej, owocowo-warzywnej ogólnospożywczej przemysłowej pphu
Promocja systemów jakości w handlu
Obowiązki wdrażania systemu jakości i dobrych praktyk, zakłady gastronomiczne, sklepy, handel
Szkolenia dla pracowników w zakładzie. Programy szkoleń, najniższe ceny, EFS, dofinansowanie
Sklep internetowy z wzorcową dokumentacją ghp gmp haccp iso 9001
bezpieczeństwo żywności przepisy prawa rozporządzenie 852/2004 853/2004 uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
odpady zwierzęce roślinne zwierzęta rolnictwo gap europga owoce i warzywa normy ue dyrektywa maszynowa termometry maszyny i urządzenia

 
tomtom wrocław hccp
 

haccp hacap haccap haccp systemy jakości 22000 iso 9001 14001 żywność higiena pasze żywieniowe normy kcal delikatesy hurtownie intrukcje sanitarne epidemiologiczne procedury księga haccp sklep spożywczy pierogi gastronomia technologia gastronomicznej restauracja haccp bar szybkiej obsłgi księga HACCP dokumentacja dokumenty wzór ghp gmp plus gcp gap euroapgap rolnictwo instrukcje szkole przedszkolu zakład żywienia zbiorowego


mapa strony
   
   

 

magazyny spożywcze, paszowe, wyposażenie gastronomii i handlu art. spożywczymi. Ksiega jakości Instrukcje procedury, delikatesów oraz HACCP zgodnie z wymaganiami Sanepid i Inspekcji Wet.. Szkolenia ISO 22000 Audity wewnętrzne i zewnętrzne z HACCP i haccp haccap hacap iso 22000 . iso 9001 wewnętrzne, dostawców i dokumentacji.dieta tabele produktów kcaldieta tabele produktów kcal; dieta tabele produktów kcal

ISO 22000 HACCP

Dane KRS: INSTYTUT RONALDA REAGANA