System HACCP w przemyśle, gastronomii i handlu

System HACCP

Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli

Hazard Analysis and Critical Control Points [HACCP] postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością.

GHP i GMP higiena

GHP & GMP

Dobre Praktyki Higieniczne (GHP) i Dobre Praktyki Produkcyjne (GMP)

Good Hygienic Practice (GHP) i Good Manufacturing Practice (GMP) stanowi zestaw procedur produkcyjnych, które w szczególności nastawione są na higienę w procesie produkcji oraz handlu i zapobieganie wytwarzaniu produktów niespełniających wymagań jakościowych, ale także zmienności cech produktów.

HARPC FDA Polska

System HARPC

Hazard analysis and risk-based preventive controls

HARPC wymaga, aby firmy opracowały plany identyfikujące zagrożenia, wymieniające etapy niezbędne do zminimalizowania lub zapobiegania tym zagrożeniom, identyfikuje procedury monitorowania i dokumentuje wyniki oraz określa, jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwu żywności.

Obrona żywności

TACCP & VACCP

Food defense and food fraud

Threat Assessment Critical Control Point (TACCP) to proces zarządzania łańcuchem dostaw mający na celu zapewnienie bezieczeństwa żywności przed celowymi działaniami. Koncentruje się na zapobieganiu takim zagrożeniom jak sabotaż, wymuszanie, manipulowanie, celowe fałszowanie żywności oraz obronie żywności przed bio-terroryzmem.

Szkolenia HACCAP

Szkolenia

Szkolenia HACCP, GHP/GMP, TACCP, VACCP

Szkolenia HACCP on-line lub stacjonarne dla osób prywatnych i firm. Szkolenia z zakresu audytor wewnętrzny systemu HACCP, dla gastronomii lub handlu żywnością, przeprowadzane są w sposób rzetelny, ciekawy i efektywny. Szkolenia są wysoko ocenione pod względem atmosfery oraz zaangażowania i komunikatywności trenerów

Certyfikat HACCP+

Certyfikat HACCP

Certyfikacja systemu bezpieczeństwa żywności i pasz

Certyfikacja HACCP jest potwierdzeniem, że system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli zapewnia spełnienie wymagań bezpieczeństwa żywności a także jest potwierdzenia, że podmiot spełnia przepisy prawa krajowego i międzynarodowego. Często podstawą weryfikacji jest Codex Alimentarius (FAO/WHO).