Food Defense VACCP TACCP Vulnerability Assessment

Food defense (obrona żywności), VACCP & TACCP

#haccppolska #vaccp #foodsafety #taccp #sabotaże #pas96 #iso22002 #fooddefense #vulnerability #brcgs #ifsfood

Food defense, EKO, ECO, GMO, TACCP, VACCPOd czasu opublikowania normy ISO 22002 (Podstawowe programy dotyczące bezpieczeństwa żywności w produkcji żywności), obrona żywności i bioterroryzm stały się tematem dyskusji i obaw ze strony wielu podmiotów z branży spożywczej. W 2017 roku w UK opublikowano standard PAS 96, (Obrona żywności), który stał się uznaną, publicznie dostępną normą, która wskazywała podmiotom działającym na rynku spożywczym (FBO), jak konstruować i wdrażać niezbędne kontrole, aby zapewnić swoim klientom bezpieczeństwo ich produktów w całym łańcuchu dostaw (CoC). Standard PAS 96 skupia się na zagrożeniach dla przemysłu spożywczego i napojów ze strony grup ideologicznie i/lub ekonomicznie umotywowanych osób lub organizacji, przestępców, którzy mogą chcieć zaszkodzić organizacji oraz jej wizerunkowi.

Ryzyko jest różne dla różnych przedsiębiorstw, procesów i produktów. Oznacza to, że powinny powstać różne oceny ryzyka i różnych planów działań, które muszą być proporcjonalne do indywidualnej sytuacji w firmie. Obowiązek posiadania planów food defense zdefiniowało jako pierwsze amerykańskie USDA, w ramach FSVP wymagane jest wdrożenie procedury zarządzania ryzykiem, zasady zarządzania kryzysowego i zarządzania ciągłością produkcji i dostaw. Standardy bezpieczeństwa żywności zjednoczone w ramach GFSI (GRC GS, IFS Food, FSSC 22000, SQI) również wymagają posiadania planów obrony żywności.

Podstawowe zagadnienia dotyczące obrony żywności:

  1. Food Fraud Vulnerability Assessment – FFVA (Ocena podatności na oszustwa w branży spożywczej)
  2. Threat Assessment Critical Control Points – TACCP (Krytyczne punkty kontrolne oceny zagrożenia)
  3. Vulnerability Assessment Critical Control Points – VACCP (Punkty kontroli krytycznej podatności na ataki)

Świadczymy usługi doradcze w zakresie food defense. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza. Pozwoli nam on, na dokładniejszą wycenę certyfikacji, wdrożenia systemu lub szkolenia Twojej firmie. Odpowiedź otrzymasz w ciągu 24 godzin.