Certyfikat HACCP+

Certyfikacja systemu bezpieczeństwa żywności i pasz HACCP

#haccppolska #haccp #certyfikat #haccpplus #systemhaccp #iso22000 #fssc22000 #feedsafety #petfood #brcgs #ifsfood

Certyfikacja HACCPSystem HACCP to system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli, który jest obowiązkowym narzędziem zapewnienia bezpieczeństwa żywności i pozwala na zapobieganie zagrożeniom występującym podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i handlu żywnością. System HACCP należy opracować indywidualnie dla każdego zakładu, uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności. System pozwala określić realne, jak i potencjalne zagrożenia na każdym z etapów procesu produkcyjnego oraz oszacowanie ryzyka ich wystąpienia. Wdrożenie HACCP pozwala również wskazać metody służące minimalizacji lub eliminacji zagrożeń do bezpiecznego poziomu.

Producenci, przetwórcy i dystrybutorzy żywności oraz eksporterzy środków spożywczych na rynek UE są zobligowani do wdrożenia systemu HACCP. Wyjątkiem jest produkcja pierwotna. Istnieje wiele korzyści, wynikających z posiadania wdrożonego systemu HACCP, należą do nich m.in.: pobudzenie wzrostu świadomości pracowników, że produkt musi być bezpieczny, poprawa organizacji w firmie, wzrost konkurencyjności wytwarzanych produktów, poszerzenie rynku zbytu poprzez spełnianie wymogów prawnych swobodnego przepływu towarów w UE. Posiadanie Certyfikatu HACCP, w zależności od branży, daje możliwość uzyskania dodatkowych punktów w przetargach oraz ubiegania się o różnego rodzaju dotacje.

Wdrożenie systemu HACCP

Wdrożenie HACCP odbywa się w następującym porządku

Etapy prac Opis
Audyt wstępny Audyt wstępny (zerowy) to przeprowadzana ocena w celu weryfikacji wewnętrznych działań i procesów w organizacjach, w których systemy zarządzania jakością nie zostały jeszcze wdrożone i sformalizowane. Audyt wstępny zapewnia zgodność z przepisami i regulacjami oraz ustala rzeczywisty stan firmy. Audyt wstępny jest przeprowadzany z taką samą niezależnością i obiektywizmem, co audyt certyfikacyjny.
Audyt certyfikacyjny - etap 1 Audyt prowadzony przez niezależny podmiot w ramach udokumentowanych procedur audytowych. Celem przeprowadzenia etapu 1 audytu jest zebranie wstępnych informacji na temat statusu wdrożenia systemu zarządzania, identyfikacja niepokojących obszarów oraz zebranie danych niezbędnych do zaplanowania audytu. Etap 1 audytu jest zwykle wykonywany w formie wizyty u klienta i kończy się sporządzeniem raportu dla klienta
Audyt certyfikacyjny - etap 2 Etap 2 audytu certyfikacyjnego ma na celu sprawdzenie poprawności wprowadzenia w organizacji systemu. Zespół audytorów przeprowadza ocenę zgodności systemu zarządzania z dokumentacją systemową na podstawie przeglądu dokumentacji, wywiadu z pracownikami, oceny zapisów, przeglądu wyników procesów, auditów wewnętrznych, przeglądów zarządzania itp., wizyty na miejscu wykonywania czynności (np. produkcji lub logistyki)
Certyfikat Proces certyfikacji wystawiany jest certyfikat, na podstawie rekomendacji audytora i pozytywnego wyniku z audytu. Wraz z certyfikatem Klient otrzymuje logo i znaki rejestracji, które może stosować na produktac lub w celach promocyjnych.
Re-Certyfikacja W celu utrzymania ważności i ciągłości certyfikacji należy przeprowadzić audyt re-certyfikacyjny. Należy go wykonać przed upływem ważności certyfikatu.