Food Safety Modernization Act (FSMA)

Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Controls HARPC

#haccppolska #harpc #foodsafety #fda #systemfsma #brcgs #fssc22000 #ifsfood #petfood #suplementydiety #fsvp #fsp

HARPC FSVP FDA FSMAHazard Analysis Risk based Preventive Controls (HARPC) to następca systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w obszarze bezpieczeństwa żywności, system HARPC został wprowadzony w USA na mocy ustawy FDA Food Safety Modernization Act (FSMA). FSMA ma na celu zapewnienie bezpiecznych dostaw żywności w USA poprzez przesunięcie punktu ciężkości z reagowania na zagrożenia do zapobiegania tym zagrożeniom.

Przykładowe działania prewencyjne:

Systemy HARPC kładzie nacisk na zapobieganie zagrożeniom przed ich wystąpieniem, a nie na ich wykrywanie po ich wystąpieniu. Pierwsza publikacja przepisów dotyczyła HARPC obejmowała produkty spożywcze dla konsumentów a następnie objęła produktu dla zwierząt min. pet-food. W 2015 r. FDA wydało również wymagania związane z bezpieczeństwem żywności w celu weryfikacji dostawców zagranicznych (FSVP). Dodatkowo w 2016 r. wydano regulacje dotyczące transportu żywności dla ludzi i zwierząt (FSVP) oraz w celu ochrony żywności przed celowym fałszowaniem (Food Defense).

W każdym z przypadków podmiot musi powołać osobę odpowiedzialną za HARPC - Preventive Controls Qualified Individual (PCQI). Do zadań PCQI należy min. wdrożenie i nadzór nad planem bezpieczeństwa żywności (HARPC), walidacja działań prewencyjnych. Aby zostać PCQI najłatwiej jest ukończyć odpowiednie rejestrowane szkolenie zgodne z modelem zatwierdzonym przez FDA w uprawnionych jednostkach certyfikujących.

W oparciu o analizę zagrożeń HARPC należy opracować Plan Bezpieczeństwa Żywności (Food Safety Plan), który musi zostać zatwierdzony, aby móc dostarczać produkty na rynek USA.

FSP wymagania: